LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība 2008.gadā

19-03-2009

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) darbība 2008. gadā galvenokārt bija koncentrēta Valsts pētījumu programmas “Letonika” un Letonikas gada (2008) uzdevumu izpildei, kā arī atsaucei uz aktuāliem zinātnes dzīves notikumiem.

Nodaļa noorganizēja 10 akadēmijas sēdes/saietus.

24. aprīlī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas sēde “Zinātnes popularizēšana sabiedrībā”. To organizēja FTZN sadarbībā ar HSZN.

24. maijā – HSZN organizēta LZA izbraukuma sēde uz LV Augļkopības institūtu Dobelē. Notika koncerts “Skan Lietuva Dobeles ceriņos”. To rīkoja Latvijas Valsts Augļkopības institūts sadarbībā ar Lietuvas Republikas vēstniecību. Piedalījās Lietuvas Nacionālās Operas mākslinieki Virgilius Noreika, Sigute Stonīte, Jevgeņijs Hrebtovs, Jovita Vaskevičiute, koncertmeistari Jurģis Karnavičius, Audrone Juozauskaite. Instrumentalā grupa “Satikšanās” un solisti Laura Sivgale un Ivars Krauze. Koncerta režisors – Guntis Gailītis.

8. augustā Viesītē, Kultūras pilī, notika HSZN organizētais V Sēlijas kongress, veltīts Sēlijas astoņsimtgadei un Viesītes pilsētas astoņdesmitajai jubilejai. Tika sagatavots speciālizlaidums “Sēlpils Vēstis. 2008. gada augusts,” “Veltījums Sēlijai”, “Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis”, A daļa, 2008. gada 62. sējums, 3./4. numurs.

4. septembrī LZA goda locekļa, LZA Raiņa balvas 2008.g. laureāta režisora Jāņa Streiča rosināta LZA izbraukuma sēde kinopilsētiņā Cinevilla, J. Streiča jaunākās filmas “Rūdolfa mantojums” uzņemšanas vietā un talka Durbes muižā (LZA goda locekles Annas Žīgures organizētās Vislatvijas “Lielās talkas” ietvaros).

10. septembrī HSZN organizēta LZA un Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmijas kopīga izbraukuma sēde “Jaunā (“biezā”) Rīga” akadēmiķa Jāņa Krastiņa vadībā.

6. novembrī Valkas Novadpētniecības muzejā notika LZA izbraukuma sēde, veltīta valodnieču Silvijas Raģes un Elgas Kagaines piemiņai. Letonikas gada pasākums (atb. akadēmiķe I. Jansone). Runāja: Tālavs Jundzis, Ilga Jansone, Ojārs Bušs, Saulvedis Cimermanis, Brigita Bušmane un Anna Stafecka, atmiņās dalījās izcilo valodnieču laikabiedri.

10. decembrī LZA Mazajā zālē 75. dzimšanas dienu atzīmēja LZA Senāta priekšsēdētājs akadēmiķis Jānis Stradiņš.

15. decembrī LZA notika Valsts pētījumu programmas “Letonika” un Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai un mūsdienu ortogrāfijas simtgadei veltītā Letonikas gada (2008) rezultātu sabiedriskā apspriešana.

16. decembrī LZA Mazajā zālē notika LZA Senāta un Latvijas Reģionālās arhitektūras attīstības akadēmijas kopsēde, atzīmējot 50 gadus, kopš LZA izvietojusies Augstceltnē un atklājot LZA prezidentu portretu galeriju.

18. decembrī LZA tradicionālajā sarīkojumā “Sagaidīsim Ziemassvētkus ar baltām domām” piedalījās LZA goda loceklis Dr. theol. Juris Rubenis un rakstniece, publiciste Māra Svīre.

Notikušas 4 nodaļas sēdes, darba kārtībā vienojot tradicionālās formas: atskaites, plānošanas jautājumus un diskusijas par aktuālām zinātnes problēmām.

10. janvārī LZA HSZN sēde “Lisabonas līgums un Eiropas jaunie konstitucionālie pamati” – referēja PhD, Dr.h.c. Eduards Bruno Deksnis (Brisele, Eiropas Komisija). Letonikas program-mas izpildes rezultātus un 2008. gada perspektīvas analizēja akadēmiķi Jānis Stradiņš, Tālavs Jundzis, Ilga Jansone. Par nodaļas darba rezultātiem un uzdevumiem 2008. gadā ziņoja un ar jauno publikāciju izstādi iepazīstināja T. Jundzis. Atzinumi: Lisabonas līgums pelna atbalstu. Letonikas programmas izpildi atzīt par sekmīgu.

20. martā notika LZA HSZN sēde. Par Rīgas dievnamu arhitektūru un vēsturi gadsimtu gaitā referēja projekta vadītāja arhitekte Marina Levina, izteicās LZA kor.loc. Jānis Zilgalvis. u.c. izdevuma “Rīgas dievnami. Arhitektūra un māksla” autori. Notika nodaļas priekšsēdētāja un padomes vēlēšanas. Par nodaļas priekšsēdētāju ievēlēta akadēmiķe Ilga Jansone. Par sekmīgu bibliotēkas vadīšanu, zinātnisko pētniecību un Latvijas zinātniskās grāmatniecības popularizāciju Latvijā un ārzemēs LAB direktorei Ventai Kocerei piešķīra LZA goda doktora grādu filoloģijā (Dr.h.c. philol.).

17. aprīlī nodaļas sēdē eseju “Belcanto jeb pārdomas par dzejnieka, dzejas un mākslinieciskās jaunrades būtību” nolasīja Ukrainas vēstnieks Latvijas Republikā, dzejnieks, atdzejotājs, literatūrzinātnieks, Ukrainas Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Dr. philol. Rauls Čilačava. Par nopelniem latviešu dzejas (Rainis, Aspazija, Ojārs Vācietis, Aleksandrs Čaks) atdzejošanā ukraiņu un gruzīnu valodās viņam piešķīra LZA goda doktora grādu filoloģijā (Dr.h.c.philol.).

16. oktobrī nodaļas sēdē uzklausīja LZA korespondētājlocekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus: Dr. philol. Anna Stafecka. “Vārdi vieno Latvijas novadus un baltu tautas”, Dr. hist. Guntis Zemītis. “Ekonomiskie centri Latvijā. Varas un reliģiskā simbolika (10. – 13. gs.)”. Nodaļas locekļi izteica nedalītu atbalstu jaunajiem LZA korespondētājlocekļu kandidātiem. 20. novembrī LZA Rudens pilnsapulcē par LZA īsteno locekli tika ievēlēts Juris Krūmiņš, par korespondētājlocekļiem Anna Stafecka un Guntis Zemītis. Ar HSZN atbalstu LZA ārzemju locekļu rindas papildināja vēsturnieks Dr. habil. hist. Ervins Oberlenders (Vācija) un lingvists, Austrumu pētnieks, kultūras vēsturnieks Dr. habil. philol. Tomass (Tamazs) Gamkrelidze (Gruzija). Zinātnieku sabiedrība atzinību par radošo darbu izteica gleznotājam un rakstniekam Uldim Zemzarim un teātra un kino aktierim Uldim Dumpim, ievēlot viņus par LZA goda locekļiem.

Nodaļas padomes sēdēs risināti aktuālie darba jautājumi – atbalsta izteikšana LZA prezidentam, Senāta priekšsēdētājam darba turpināšanai, LU rektora amata kandidātiem u.c. Ekspertu komisija darbojusies LZA balvu piešķiršanā.

Nodaļa noorganizēja mākslas un zinātniskās izstādes.

8. janvārī LZA izstāžu telpā atklāta 1991. gada barikāžu dalībnieces Vilijas Jansones gleznu izstāde “Gadalaiki. Sigulda. Ziedi”.

12. februārī – Rīgas balvas 2007.g laureāts fotomākslinieks Vilhelms Mihailovskis. “Portreti . Cilvēks starp Dievu un Zemi”.

15. aprīlī – Mākslas dienu ietvaros LZA goda locekļa Jāņa Strupuļa izstāde “Medaļas. Monētu modeļi. Zīmējumi”.

11. jūnijā – Maira Veisbārde. “Tautasdziesma”. Veltījums Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem.

16. septembrī – Latvijas Kultūras akadēmijas profesora, Dr. habil. art., Dr. hist. Jura Urtāna aerofoto izstāde “Augšzemes teiku ezeri”, kurā katram ezeram piemeklēta atbilstoša teika par tā izcelšanos. Letonikas valsts pētījumu programmas projekts, izmantots J. Urtāna grāmatas ‘”Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora” sagatavošanā.

16. septembrī Ventspilī, Galvenajā bibliotēkā atklāja Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas, LZA un Ventspils bibliotēkas rīkoto izstādi “Kurzemes piekraste: Letonikas avoti” no LAB fondiem un akadēmiķa S. Cimermaņa personiskā arhīva. Eksponētas arī mākslinieku Ugas Skulmes un Jurģa Skulmes gleznas. Letonikas II kongresa ierosināts pasākums.

14. oktobrī – Andris Bērziņš. “Zīmējumi un medaļas”.

HSZN koordinē izcilo valodnieku K. Mīlenbaha/J. Endzelīna pieminekļa izveidi (atb. akadēmiķe I. Jansone). 23. aprīlī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēts “Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna piemineklis ( piemiņas zīme). Konkursa noteikumi un programma”. Pieteicās 11 dalībnieki, noticis konkurss, noteikti uzvarētāji (G. Panteļejevs/A. Veidemanis), veikta maketēšana dabā, turpinās sadarbība ar LU, RLB un Rīgas Domi finansējuma meklēšanā.

Par sekmīgu darbu un nopelniem Latvijas valsts labā LZA locekļi saņēmuši atzinību un apbalvojumus, t.sk. valsts apbalvojumus.

18. aprīlī Ordeņu kapituls paziņoja, ka par nopelniem Latvijas valsts labā Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts: LZA goda loceklei gleznotājai Birutai Baumanei, LZA goda loceklim rakstniekam Zigmundam Skujiņam, LZA korespondētājloceklim Andrejam Skaģeram.

23. oktobrī “Latvijas Vēstnesis” publicējis Ordeņu kapitula paziņojumu par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu akadēmiķim Arnim Kalniņam, LZA korespondētājloceklei Innai Šteinbukai, akadēmiķim Mārim Kļaviņam. Atzinības krusts piešķirts akadēmiķim Jānim Stradiņam, LZA goda locekļiem: Imantam Kalniņam, Raimondam Paulam, Jānim Peteram, Imantam Ziedonim, Imantam Kokaram, Jurim Rubenim, Knutam Skujeniekam, Mārai Zālītei, LZA goda doktoram Aldonim Vēriņam.

31. oktobrī LR Ministru Kabineta balva piešķirta LZA korespondētājloceklei Edītei Kaufmanei un LZA goda doktoram Aldonim Vēriņam.

Baltijas Asamblejas balva piešķirta dzejniekam un atdzejotājam Knutam Skujeniekam par viņa Rakstiem 8 sējumos.

Zinātnes dzīves atspoguļošanai un popularizēšanai HSZN sekmīgi sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem. Īpaša pateicība izsakāma laikrakstiem “Latvijas Vēstnesis”, “Zinātnes Vēstnesis”, “Latvijas Avīze”, “Izglītība un Kultūra”, “Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai”, žurnāliem “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, “Mājas Viesis”, “Enerģija&Pasaule”, “Agro”, Latvijas radio I, LTV “Panorāmai”, Baltijas I kanālam, kā arī laikrakstiem “Diena”, “Lietišķā Diena”, “Dienas Bizness”, “Rīgas Balss”, “Bizness&Baltija”, “Čas”, “Telegraf”. Esam pateicīgi par operativitāti ziņu aģentūrām LETA, BNS, Latvijas Universitātes u.c. augstskolu portāliem, portālam “Delfi”.

Nodaļa pateicas par koleģiālo sadarbību visām LZA nodaļām, Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām (aģentūrām), citām zinātniskajām struktūrām, zinātniekiem.

HSZN 2009. gadā plāno turpināt iesāktos pētījumus Letonikā un publicēt pētījumu rezultātus, sekot aktualitātēm zinātnes organizācijā un iespēju robežās ietekmēt to par labu zinātnes sabiedrības veidošanai Latvijā.

Pēdējā atjaunošana 19-03-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS