Par izmaiņām valsts budžetā 2009.gadam

19-03-2009

Latvijas IzgIītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrībai

Par izmaiņām valsts budžetā 2009.gadam

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir satraukta par publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – IZM) ir dots uzdevums atrast iespēju samazināt 2009.gada valsts budžetā ieplānotos resursus izglītības un zinātnes jomai par aptuveni 72 milj. latu.

Jau 2008.gada nogalē apstiprinot valsts budžetu 2009.gadam, tajā ieplānoto finanšu resursu apmēru zinātniskās darbības nodrošināšanai skāra ievērojams samazinājums salīdzinājumā ar 2008.gadu, pilnībā likvidējot līdzekļu plūsmu zinātniskās darbības nodrošināšanai augstskolās un ievērojami samazinot līdzekļus mērķorientētām pētījumu programmām. Valdības uzdevums 10% no zinātnei piešķirtajiem finanšu resursiem novirzīt īpašā valsts budžeta apakšprogrammā “Finanšu nodrošinājuma rezerve” vēl vairāk saasināja stāvokli zinātnes jomā, radot kritisku situāciju pētniecības projektu īstenošanā. Šādā situācijā izvērtējot konkursā iesniegtos pētījumu projektu pieteikumus, nācās atteikties no zinātnes attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanas, kā arī pieņemt lēmumu par projektu izpildi ierobežotā apmērā. Pieejamo finanšu resursu apjoma ziņā zinātne atgriezās 2006.gada situācijā, kas pēc savas būtības bija Latvijas zinātnes izdzīvošanas perioda pēdējais gads.

Kārtējais līdzekļu samazinājums būtiski saasina situāciju un rada reālus draudus zinātnes sistēmas pastāvēšanai kopumā. Zinātniskā darbība Latvijā tiek finansēta uz projektu bāzes, izsludinātos projektu pieteikumu konkursos. Uz šo brīdi praktiski visi 2009.gada budžetā pieejamie finanšu resursi, balstoties uz LZP ekspertīzi, ir sadalīti un noslēgti līgumi par konkrētu projektu realizēšanu. Līdz ar to tālākais zinātnei piešķirto finanšu resursu samazinājums nav iespējams bez noslēgto līgumsaistību pārkāpšanas. Veicot finanšu resursu tālāku samazinājumu, apdraudēta būs uzsākto projektu īstenošana, kas, savukārt, negatīvi ietekmēs jau piešķirtās naudas izlietojuma efektivitāti un lietderību. LZA un LZP uzskata par pilnīgi neiespējamu realizēt plānoto budžeta resursu samazinājumu zinātnei un aicina domāt arī šajā krīzes situācijā par valsts attīstību ilgtermiņā. Šobrīd vēl ir laiks ieguldīt naudu jaunu zināšanu radīšanā, izglītībā un inovācijā. Tas, pēc mūsu domām, ir valsts un nācijas pastāvēšanas jautājums. Gudri šos finanšu resursus izmantojot un novadot sistēmas darbībā un attīstībā, atdeve varētu pārsniegt ieguldījumu apjomu un dot tik ļoti nepieciešamo grūdienu Latvijas ekonomikas attīstībai.

LZA prezidents, akadēmiķis Juris Ekmanis
LZP priekšsēdētājs, akadēmiķis Elmārs Grēns
LZA Arodorganizāciju Padomes priekšsēdētāja Māra Kazubierne

Powered by Elxis - Open Source CMS