WoodWisdomNet-2

11-05-2009

ESdok/WoodWisdomNet.jpg WoodWisdomNet-2 („Networking and integration of National Programmes in the Area of Wood material Science and Engineering in the Forest-Based Values chains”) ir ERA-net projekts nacionālo programmu meža zinātnē un meža resursu izmantošanā koordinēšanai. 

WoodWidomNet-2 projekta galvenie mērķi:

1. Mežsaimniecības sektorā iesaistīto zinātnisko organizāciju, ražotāju un finansējošo institūciju sadarbības paplašināšana, nostiprināšana un pilnveidošana nacionālajos un Eiropas līmeņos, integrējot pētniecības resursus dažādās valstīs;

2. Kopējo aktivitāšu pilnveidošana, īstenojot trans-nacionālās programmas meža resursu racionālai un efektīvai izmantošanai, inovatīvu produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādāšanai;

3. Divu trans-nacionālu projektu pieteikumu konkursu izsludināšana:

2009.gada rudenī paredzēts konkurss lietišķajā pētniecībā un ražošanas attīstībā inovatīvu produktu izstrādei, izmantojot meža resursus;

2010.gada rudenī paredzēts konkurss kombinētiem fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem par jaunu, inovatīvu produktu izstrādi no meža resursiem, paredzot iekļaut konsorcijos arī ārpus ES strādājošus zinātniekus.


Informācija par „WoodWisdomNet-2” projektu pieteikumu konkursiem

2010.gada 23.februārī noslēdzās „WoodWisdomNet-2” projektu pieteikumu 2.konkurss. Konkursā piedalījās dalībnieki no 17 dažādām valstīm, un bija iesniegti 38 projektu pieteikumi. Pamatojoties uz starptautiskas ekspertu komisijas vērtējumu, finansēšanai ir izvirzīti 9 projektu pieteikumi. Sekmīgo projektu saraksts ir publicēts „WoodWisdomNet-2” mājas lapas http://www.woodwisdom.net/ sadaļā „Call 2009”. Latvijas dalībnieki bija iesaistīti 7 projektu pieteikumu sagatavošanā, no tiem viens ir ieguvis finansējumu. Sekmīgajā projektā „Development of advanced lignin-cellulose-composites with high impact properties for modular pallets and components for transport systems” (akronīms – LiLo) no Latvijas piedalās Latvijas Koksnes ķīmijas institūta zinātnieku grupa Dr.habil.ing. Arņa Treimaņa vadībā. LiLo projekta mērķis ir izveidot kompozītos materiālus, izmantojot koksnes lignīnu un celulozi. No jaunā materiāla izgatavos detaļas loģistikas, iepakojuma u.c. tautsaimniecības nozares vajadzībām. Projekta īstenošana notiks sadarbojoties zinātniekiem un ražotājiem.

Prezentācija par LiLo projektu pievienotajā failā (pdf).

„WoodWisdomNet-2” ietvaros organizētā 3.projektu pieteikumu konkursa 1.kārtā ir iesniegts 81 projektu pieteikums, 40 projektu pieteikumu ir izvirzīti uz 2.kārtu. Latvijas zinātnieki un uzņēmēji bija iesaistījušies 14 projektu pieteikumu sagatavošanā. No tiem uz 2.kārtu ir izvirzīti 7 projektu pieteikumi. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2.kārtā ir 2011.gada 31.marts.


 

Iepriekšējā pieredze:

Pirmais ERA-NET projekts mežu zinātnē un koksnes pārstrādē WoodWisdom Net sākās 2004.gadā, tajā piedalījās 12 sadarbības partneri no 5 valstīm, vēlāk pievienojās 6 jauni dalībnieki. Šajā projektā tika izveidota kopēja Eiropas pētniecības un attīstības programma ar kopēju administrēšanu un finansēšanu. Programmas ietvaros tika organizēts projektu pieteikumu konkurss, kurā finansēja 17 pētniecības projektus, kopējais finansējums 20 miljonu eiro. Projektos tiek pētītas koksnes modifikācijas, koksnes šķiedru uzbūve un īpašības, celulozes atvasinājumu izmantošanas iespējas biomedicīnas produktu radīšanai, biokompozītu struktūra un izmantošanas iespējas, jaunas tehnoloģijas meža industrijai. Informācija par finansētajiem projektiem ir mājas lapā www.woodwisdom.net

Projekts Wood Widom Net-2 sākās 2009.gadā 1.martā un ilgs 3 gadus.

Projektā ir 19 dalībnieki no 12 valstīm:

Somija

Somijas Tehnoloģiju un inovāciju aģentūra (TEKES)

Somija

Somijas Akadēmija

Somija

Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija

Vācija

Vācijas Izglītības un zinātnes ministrija

Vācija

Jūliha Pētniecības centrs

Norvēģija

Norvēģijas Zinātnes padome

Zviedrija

Zviedrijas Vides, lauksaimniecības un teritoriālās plānošanas zinātnes padome (FORMAS)

Zviedrija

Zviedrijas Valsts inovāciju aģentūra (VINNOVA)

Francija

Francijas Lauksaimniecības ministrija

Francija

Tehnoloģiju institūts

Francija

Nacionālais lauksaimniecības zinātnes institūts
(INRA)

Īrija

Mežu pētniecības un attīstības nacionālā padome

Slovēnija

Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju ministrija

Ungārija

Vides un ūdens ministrija

Latvija

Zemkopības ministrija

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija

Turcija

Turcijas Zinātnes un tehnoloģiju padome

Spānija

Lauksaimniecības un pārtikas pētniecības un tehnoloģiju nacionālais institūts

Itālija

Lauksaimniecības, pārtikas un mežu politikas ministrija

Projekta mājas lapa:

www.woodwisdom.net


Kontakti:

WoodWisdomNet-2 sekretariātā
Dr. Mika Kallio, Project Secretariat
email:
phone: +358 (0)50 517 0390

Latvijas Zinātņu Akadēmijā
Dr. Dace Tirzīte
e-pasts:
mob.tālr.: 29644426

Pēdējā atjaunošana 1-03-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS