Marijas Kirī stipendijas pieredzējušiem zinātniekiem un sadarbībai ar uzņēmumiem

21-05-2009

Marijas Kirī aktivitāšu ietvaros ir iespējams saņemt finansējumu pētījumam par savu vai Jūs interesējošu tēmu. Tātad par jebkuru tēmu. Lai kāds būtu Jūsu sapnis, to ir iespējams realizēt.

Uz pašreizējo brīdi atvērti ir četri konkursi. Tās ir 3 stipendiju shēmas pieredzējušiem zinātniekiem ar doktora grādu vai vismaz 4 gadu pieredzi pētniecībā, ar pieteikumu iesniegšanas termiņu 2009.gada 18. augusts.

Marijas Kirī Eiropas stipendijas paredzētas pētījuma veikšanai kādā no Eiropas valstīm vai kādā no valstīm ārpus Eiropas. Tāpat darbojas pretēja shēma no valstīm, kuras nav Eiropas valstis, zinātnieki var veikt pētījumus kādā no Eiropas valstīm, tajā skaitā, protams, Latvijā. Pašreiz A.Ambainis, realizē LU Fizikas un mate-mātikas fakultātē projektu “Quantum algorithms and the foundations of quantum computatio”, kas finansēts kā starptautiskais atgriešanās grants no Amerikas.

Eiropas pētnieku mobilitātes portālā regulāri izsludina konkursus uz vakantajām vietām (www.ec.europa.eu/eracareers). Pētniekiem, kuri darbojas ar kodolsintēzes pētījumiem, ir cita shēma, EURATOM programmā (www.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html).

Šā gada 24.aprīlī ir atvērts projektu konkurss Industrija – akadēmija, ar pieteikumu termiņu 27. jūlijā. Eiropas zinātnieki tiek aicināti sadarboties ar uzņēmumiem. Veicot industrijai, kas var būt arī mazie un vidējie uzņēmumi, svarīgus un nepieciešamus pētījumus, kā arī nodotu “know–how” zināšanas. Projektu var pieteikt vismaz 2 valstis, kur vienam partnerim ir jābūt no akadēmijas vides un otram no industrijas.

Pieteikšanās konkursiem ir tikai elektroniski. Dokumenti atrodami mājas lapā http://ec.europa.eu/mariecurieactions.

Tuvāka informācija pie EK 7 Ietvara programmas sadaļas “Cilvēkresursi” Latvijas Nacionālā kontaktpunkta ekspertes Ligitas Liepiņas pa tālruni 67034481 vai e–pastu

Pēdējā atjaunošana 21-05-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS