Izbraukuma seminārs “Energokoksnes veidi, resursi un izmantošanas efektivitāte”

21-05-2009

Šī gada 27.martā LZA LMZN, LLMZA, kopā ar Latvijas biomasas asociāciju “LATbioNRG”, A/S “Latvijas Finieris”, rīkoja izbraukuma semināru “Energokoksnes veidi, resursi un izmantošanas efektivitāte”. Semināra atklāšana notika A/S “Latvijas Finieris” rūpnīcā “Lignums” Bolderājā.

Pēc LMZA Mežzinātņu nodaļas vadītāja prof. L. Līpiņa ievadvārdiem ar pārskata ziņojums “Energokoksnes resursi un izmantošanas perspektīvas”, uzstājās Latvijas Biomasas asociācijas pārstāvis “LATbioNRG” valdes loc. D.Palejs. Viņš iepazīstināja semināra dalībniekus ar “LATbioNRG” mērķiem un uzdevumiem. D.Palejs norādīja, ka efektīva koksnes resursu izmantošana esot, ja no oglekļa aprites, koksnes dzīves cikla un vērtības ķēdes viedokļa vispirms koksni izmanto par izejmateriālu produktu ražošanai, tad atkārtoti pārstrādā un, visbeidzot, izmanto par enerģijas avotu. Koksnes produktu pievienotā vērtība esot 10 reizes lielāka nekā pievienotā vērtība enerģijas ražošanā, to sadedzinot. Vērsa uzmanību uz pareizas koksnes saglabāšanas metodēm. Iepazīstināja ar situāciju kaimiņvalstīs un viņu pieredzi koksnes resursu izmantošanā.

Kā nākamais ar informatīvu ziņojumu “Stratēģija un rīcība energojautājumu risināšanā”, uzstājās A/S “Latvijas Finieris” padomes loc. A. Pucens. Vēlāk viņš iepazīstināja klātesošos ar A/S “Latvijas Finieris” ražotni “Lignums”, šī brīža situāciju uzņēmumā un nākotnes plāniem turpmākai attīstībai. A. Pucens deva iespēju apskatīt ražošanas cehu no iekšienes un gūt priekšstatu, kā top Latvijas finieris.

Pēc ekskursijas pa ražotni un gardām pusdienām uzņēmuma kafeinīcā semināra dalībnieki tika aicināti turpināt ceļu uz SIA “Troja”, kur varēja iepazīties ar koksnes atlieku izmantošanu brikešu ražošanai. Arī šeit semināra dalībniekiem bija iespēja redzēt uzņēmumu, kas par spīti “krīzei” aktīvi strādā un saražoto produkciju veiksmīgi realizē vietējā un starptautiskā tirgū.

Noslēgumā sekoja pārbrauciens uz Jaunolaini, kur semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar kamīnmalkas sagatavošanu, katlumājas darbību, izmantojot energošķeldu un granulas individuālo māju apkurē.

M.B

Pēdējā atjaunošana 21-05-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS