Unikāla pieredze – eksperts 7. Ietvarprogrammā!

27-04-2008

Visiem zinātniekiem noteikti ir pazīstams Eiropas Komisijas zinātnes finansēšanas instruments 2007. – 2013. gadam – 7. Ietvarprogramma. Taču ne visi būs dzirdējuši par iespēju zinātniekiem piedalīties tajā kā ekspertiem projektu vērtēšanā.

Tikai vērtējot projektus ir iespējams pa īstam saprast, kādi ir galvenie vērtēšanas kritēriji un kam ir jāpievērš īpaša uzmanība, pašam sagatavojot projektu. Pieredzi, ko dod piedalīšanās projektu vērtēšanā, īsi var raksturot ar dāņu kolēģa teikto, pēc tam, kad nodevām gala ziņojumus: “Tagad es varētu uzrakstīt perfektu projektu jebkurā uzsaukumā!” Var vēl piemetināt, ka ekspertu darbs tiek arī pienācīgi novērtēts no Komisijas puses – ar 475 eiro dienā pirms nodokļu nomaksas, kā arī tiek segti ceļa un dzīvošanas izdevumi Briselē.

Lai kļūtu par ekspertu, nepieciešams aizpildīt tiešsaistes anketu mājaslapā: https://cordis.europa.eu/emmfp7. Kad saņemsiet apstiprinājuma e–pastu par reģistrāciju ekspertu datubāzē, atliek tikai gaidīt uzaicinājumu piedalīties vērtēšanā. Atrašanās ekspertu datu bāzē gan negarantē to, ka tiksiet uzaicināts kā eksperts, jo vērtēšanai tiek atlasīti eksperti no visas Eiropas Savienības. Ņemot vērā dzimumu vienlīdzības principu, kas tiek ievērota ekspertu atlases laikā, lielāka iespēja tikt uzaicinātām ir sievietēm, jo viņu skaits ekspertu datubāzē ir mazāks, salīdzinot ar vīriešiem. Turklāt tiek uzaicināti tie eksperti, kuri nav iesaistīti kādā no vērtējamajiem projektiem.

Jāpiebilst, ka ekspertam labi jāpārvalda angļu valoda, jo projekti tiek rakstīti angļu valodā un ekspertam savs slēdziens arī ir jāiesniedz angliski. Ekspertu atlasē īpaši svarīgi ir Jūsu ievadītie raksturvārdi (keywords), jo tie ir viens no galvenajiem atlases kritērijiem, tāpēc raksturojiet savu kompetenci pēc iespējas plašāk un pilnīgāk.

Vairāk par 7. Ietvarprogrammu var uzzināt http://cordis.europa.eu/fp7 vai pie 7. IP Latvijas Nacionālā kontaktpunkta pārstāvjiem, kuru kontaktinformāciju var atrast mājaslapā www.zinatne.lv.

Jānis Jaško,
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Latvijas Zinātnieku savienība

Powered by Elxis - Open Source CMS