Konkurss

17-09-2009

Latvijas Universitātes aģentūra “LU Latvijas vēstures institūts”

i z s l u d i n a  k o n k u r s u

uz akadēmiskajiem amatiem vēstures nozarē:

Etnoloģijas nodaļā

• pētnieks – 1 vieta

Bioarheoloģijas nodaļā –

• vadošais pētnieks – 1 vieta

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža Rīgā, Akadēmijas laukumā 1., 1213. istabā, tālrunis 67227313.

Pieteikumam pievienot:

1) iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

2) Curriculum vitae;

3) zinātnisko publikāciju sarakstu (2004–2009);

4) zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;

5) citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).

Powered by Elxis - Open Source CMS