Iespēja pieteikties īstermiņa vizītēm 2008. gadā

27-04-2008
Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) ir parakstījusi sadarbības līgumus vai memorandus (pavisam 29) ar dažādu, galvenokārt, Eiropas valstu zinātņu akadēmijām un lielākā daļa šo dokumentu (23) paredz arī zinātnieku vizītes noteikta dienu skaita ietvaros, ko vienas valsts zinātnieki var uzturēties otrā valstī, lai veiktu kopīgus pētījumus, strādātu bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalītos zinātniskās konferencēs. Lielākā daļa sadarbības dokumentu neparedz ierobežojumus pētījumu tematikā, vienīgi tas jāsaskaņo ar savu sadarbības partneri jeb pieņēmējinstitūciju ārvalstīs.

Ja Jums jau ir sadarbības partneri vai arī ja vēlaties uzsākt sadarbību ar savas zinātnes nozares kolēģiem LZA starptautiskās sadarbības valstīs, lūdzam Jūsu pieteikumus iesniegt LZA starptautisko sakaru grupai. Dokumentu ieteicamais iesniegšanas termiņš – 3 mēneši pirms vizītes sākuma (Londonas Karaliskajai b–bai 4,5 mēn.).

LZA Prezidijs 2007.gada 17.janvārī apstiprināja “Noteikumus par Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros”, kuru pielikumā norādīts, kāda informācija par ārvalstu vizīti vai ārvalstu zinātnieka uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līguma ietvaros iesniedzama pēc atgriešanās vai vieszinātnieka aizbraukšanas.

LZA arī turpmāk būs iespēja izmitināt vieszinātniekus, kuri ierodas LZA sadarbības līguma ietvaros, viesu istabās Akadēmijas augstceltnes 14. stāvā. Sīkāku informāciju par līgumiem, zinātnieku apmaiņas nosacījumiem katrā valstī un augstākminētajiem noteikumiem, kā arī par LZA sadarbību ar starptautiskajām organizācijām varat saņemt pie LZA starptautisko sakaru speciālistēm pa tel. 7227391, mob. 26478619; e–pasts: "> .

LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi un 2007. gada zinātnisko apmaiņu rezultāti

Nr. p.k.LZA partnerinstitūcija – zinātņu akadēmija (ZA) vai Zinātnes padome (ZP)Zinātnisko apmaiņu kvota 2008. gadāĪpaši nosacījumi un ieteikumi attiecībā uz apmeklējamām institūcijām, dienu skaitu u.tml. 2007. gadā izman–toto dienu skaits
No LatvijasUz Latviju
Nr. p.k.LZA partnerinstitūcija – zinātņu akadēmija (ZA) vai Zinātnes padome (ZP)Zinātnisko apmaiņu kvota 2008. gadāĪpaši nosacījumi un ieteikumi attiecībā uz apmeklējamām institūcijām, dienu skaitu u.tml. 2007. gadā izmantoto dienu skaits
No LatvijasUz Latviju
1Austrijas ZApēc vienošanāsTikai Austrijas ZA sastāvā esošie institūti5
2Baltkrievijas Nacionālā ZA50 dienas 3539
3Berlīnes–Brandenburgas ZA6 nedēļasTikai kopīgu pētījumu projektu izpildei
4Bulgārijas ZA12 nedēļas 2047
5Britu akadēmija3 mēneši 58
6Čehijas ZA8 nedēļasTikai Čehijas ZA sastāvā esošie institūti6850
7Igaunijas ZA75 dienas 6564
8Itālijas Nacionālā ZA30 dienas 
9Izraēlas ZA6 nedēļas 
10Krievijas ZA30 dienasTikai Krievijas ZA sastāvā esošie institūti2010
11Lietuvas ZA75 dienas 4637
12Melnkalnes ZA21 diena 
13Norvēģijas ZA12 nedēļas 8
14Polijas ZA100 dienasGalvenokārt kopīgu projektu izpildei2886
15Slovākijas ZA21 diena 11
16Slovēnijas ZApēc vienošanāsĪstermiņa vizītes pēc vienošanās
17Somijas ZApēc vienošanās 4
18Šveices ZA8 nedēļas 
19Taivanas Nacionālā ZPpēc vienošanāsPar Latvijas–Lietuvas–Taivānas fonda aktivitātēm skat. http://www.izm.gov.lv
20Ukrainas Nacionālā ZA30 dienas 48
21Ungārijas ZA12 nedēļas 14
22Zviedrijas Karaliskā Humanitāro ZA28 dienas 33
23Londonas Karaliskā biedrība (LKB)nav ierobežojumuĪpaša vizītes sagatavošanas kārtība
KOPĀ:   429367
Līgumi, kuri zinātnieku apmaiņu neparedz (par to jāvienojas īpaši), bet notiek informācijas apmaiņa u.tml.
24.–29. Saksijas ZA , Francijas ZA, Somijas Akadēmija, Izraēlas Zinātnes un tehnoloģijas ministrija, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija, Kanādas Karaliskā biedrība

2007. gadā iespēju veikt īstermiņa vizīti LZA sadarbības līgumu ietvaros izmantojuši 66 Latvijas zinātnieki (429 dienas) un 63 LZA partnerakadēmiju zinātnieki (367 dienas).

Anita Draveniece, LZA Starptautiskie sakari

Powered by Elxis - Open Source CMS