Paldies!

17-09-2009

Paldies visiem, ar kuru līdzdalību, labi domātu padomu un atbalstu iznāk “Zinātnes Vēstnesis”!

Paldies redakcijas padomei – akadēmiķiem Jurim Ekmanim, Jānim Bērziņam, Ēvaldam Mugurēvičam, Baibai Rivžai par vērtīgiem ierosinājumiem un it sevišķi korespondētājloceklim Jānim Kristapsonam par to, ka Zinātņu akadēmijas interneta mājaslapā var aplūkot “Zinātnes Vēstnesi” kopš 1989. gada septembra, visus 390 numurus!

Paldies Elmāram Langem, ka internetā jauno “Zinātnes Vēstneša” numuru var izlasīt vismaz četras dienas agrāk, nekā to saņem augstskolas, institūti un izdevniecības “Zinātne” kiosks!

Paldies LZA goda loceklim Oskaram Gertam, kura vadītā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” redakcijā top “Zinātnes Vēstneša” makets, un maketētajai Lidijai Bērziņai, tai pašai , kurai autori pēdējā brīdī sūta savas novēlotās korespondences! Un viņa paspēj!

Un tagad – īpašais paldies. To pelnījis LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš par lieliskām publikācijām un laikraksta vistiešākās “sadarbības partneres” – Zinātņu akadēmijas nodaļu zinātniskās sekretāres Baiba Ādamsone, Sofja Negrejeva, Ilga Tālberga, Marutiņa no Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas, kura aizstāja Ievu Brenci mazās bumbulītes audzināšanas laikā (nu Ieva atkal ir darba ierindā, lai viņai veicas). Un, protams, protams, Senāta zinātniskā sekretāre Alma Edžiņa ( ) – aizstāvēties alkstošo doktorantu gane, kura uzrauga, lai promociju sludinājumi tiktu iesūtīti un “Zinātnes Vēstnesī” publicēti likumā noteiktajā laikā un kārtībā. Plus fotoattēli no notikumiem Zinātņu akadēmijā un ap to, kas laikrakstā parādās ar parakstu A.Edžiņas foto.

Paldies lasītājiem! Mēs esam mazi – tikai četras lappuses. Šobrīd nesolām kļūt lielāki – tādi laiki. Bet mēs – visi kopā – ļoti cenšamies.

Jūsu “Zinātnes Vēstnesis”

Powered by Elxis - Open Source CMS