Hronisks vīrushepatīts C:

4-10-2009

jauni priekšstati, jaunas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas

Tēzes ziņojumam LZA Senāta sēdē 2009.gada 15. septembrī

Daudzas infekcijas slimības, visplašākajā šī jēdziena izpratnē, ir kļuvušas par vienu no visaktuālākajām sabiedrības veselības problēmām pasaulē to straujās un plašās izplatības dēļ, piemēram, C un B vīrushepatīts, HIV/AIDS, kā arī citas.

Strauji pieaug ar hepatīta C vīrusu (HCV) inficēto un slimo skaits, slimojot gan ar akūtām, gan hroniskām formām. Vairāk kā 170 miljoni inficēto ar VHC bija pasaulē reģistrēti jau pirms 5 gadiem un tad prognozēja, ka nepieciešamība pēc aknu transplantācijas 2008.gadā pieaugs par 528%. Latvijā, saskaņā ar 2009. gada datiem, 1,7% iedzīvotāju ir HCV RNS pozitīvi, bet 2,4% gadījumu asinīs atrodams anti HCV.

Vīrushepatīta C vairākumā gadījumu ierosina un uztur hronisku slimības gaitu, kas ātrāk vai lēnāk progresē, izmainot ne tikai inficēto dzīves kvalitāti, bet negatīvi ietekmē sabiedrības veselību kopumā, patērējot arvien vairāk tās vajadzībām atvēlētos finanšu un medicīnas resursus. Tikai VHC ārstēšanai Latvijā ikgadu iztērē vairāk kā divi miljoni latu, un arī tas nav pietiekami arvien augošajam slimnieku skaitam.

Valsts pētījumu programmas ietvaros projekts “Asins transmisīvās cilvēka dzīvildzi ietekmējošās vīrusinfekcijas” tika uzsākts 2006.gadā, un tā ietvaros viens no pētījuma uzstādījumiem bija noskaidrot VHC ietekmi uz pacientu dzīves kvalitāti un dzīvildzi, kā arī atrast iespējas ietekmēt šos procesus.

Definējot zinātniskās pētniecības mērķi, mēs to sadalījām divās daļās. Pirmā daļa attiecās uz ierosinātāju padziļinātu izpēti, bet otrā – uz inficētās personas biomateriāla izpēti.

Projekta sākotnējais mērķis bija izpētīt, hepatīta C vīrusa persistences gaitā, inficētajā cilvēka organismā attīstījušos patoloģiskos procesus, atrodot un atlasot īpašus bioķīmiskos marķierus, kas līdz šim nav izmantoti šiem mērķiem. Tā, piemēram, šūnu nāvi jeb apoptozi iezīmējošie marķieri ir citokeratīns 18 un citohroms C. Iegūtos datus salīdzinājām ar aknu audu biopsijas materiāla analīzi, kā arī imūnģenētiskajiem marķieriem, lai pārliecinātos par to, ka bioķīmisko marķieru izmaiņas korelē ar morfoloģiskajām un imūnģenētiskajām atradēm.

Programmas izpildei bija zināma iestrāde, uz kuru balstoties, varējām precīzi nospraust pētniecības projekta mērķi: izpētīt, HCV persistences gaitā inficētajā organismā attīstījušos, patoloģiskos procesus, to ietekmi uz vīrusinfekcijas tālāko virzību, meklēt metabolisko komplikāciju regulācijas iespējas un izstrādāt šo infekciju gaitu kardināli ietekmējošo metabolisma noviržu bioķīmisko, imunģenētisko, virusoloģisko un morfoloģisko pazīmju agrīnas identifikācijas metodes un ārstēšanas algoritmus.

Projekta ietvaros izdevās atrast VHC ārstēšanas rezultātu raksturojošos un ietekmējošos bioķīmiskos marķierus: reducēto glutationu, holesterīnu un tā frakcijas, citohromu C, citokeratīnu 18, hialuronskābi, glikozi u.c., kuru koncentrācijas izmaiņas dizains asinīs mainās slimības laikā un ārstēšanas ietekmē. Veicām vīrusu rezistences identifikāciju un noteicām potenciālos rezistenci ietekmējošos “saimnieka” faktorus – šūnu apoptozes un nekrozes izplatību, kontekstā ar citām pazīmēm.

Veikto pētījumu rezultātā tika noskaidrota vairāku būtisku saimnieka jeb slimnieka faktoru – iekaisuma, fibrozes, redoksmetabolisma, glukozes un lipīdu metabolisma stāvokļa, anēmijas un Fe uzkrāšanās, kā arī specifiskās pretvīrusu terapijas ar saistība ar apoptozi un rezistences veidošanos pret medikamentiem.

Valsts pētījumu programmas ietvaros veikto pētījumu rezultātā ir iegūti 3 patenti:

1. LR patents Nr.13517 “Aknu slimības diagnostikas paņēmiens” – 2007.gads.

2. LR patents Nr.13600 “Hroniska C vīrushepatīta norises gaitas un ārstēšanas efektivitātes novērtēšanas paņēmiens” – 2007.gads.

3. LR patents Nr.13855 “Alkohola aknu bojājuma norises novērtēšanas paņēmiens” – 2009.gads.

Pašlaik noslēguma etapā ir viena doktora disertācija, pētījumā iegūtie dati publicēti 11 zinātniskajos rakstos un tēzes, un “BIT Life Sciences’ 2nd Annual World Summit of antivirals 2009” (Pekinā) bijām uzaicināti referēt par saviem rezultātiem, izpelnoties daudzu valstu speciālistu interesi un atzinību.

Ludmila Vīksne, LZA korespondētājlocekle

Powered by Elxis - Open Source CMS