LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

4-10-2009

Šī gada 21.septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) norisinājās LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Sēdes laikā tika noklausīti ziņojumi un balsojumā pausts vienbalsīgs sēdes dalībnieku atbalsts LZA korespondētājlocekļa kandidātam Dr.silv. Tālim Gaitniekam, LZA goda doktora kandidātam Rūdolfam Dumbravam (izvirzījis Latvijas Valsts augļkopības institūts), kā arī Kārļa Ulmaņa balvas kandidātei akadēmiķei Dr.habil.oec. Baibai Rivžai.

Bez tam, ņemot vērā presē izskanējušo informāciju par jaunas Latvijas Universitātes veidošanu, sēdes dalībnieki formulēja viedokli, kas atspoguļo LZA LMZN un LLMZA prezidija uzskatus šajā jautājumā:

• Lēmuma pieņemšana atvēlētajā ļoti īsajā laikā ir riskanta, jo neļaus izvērtēt vairākus aspektus, kas varētu bremzēt augstākās izglītības un zinātnes attīstību.

• Nepieciešama darba grupas paplašināšana, iekļaujot tajā visu nozaru ministrus, kuru pārziņā ir augstskolas un zinātniskie institūti (zemkopības ministrs, kultūras ministrs, veselības ministrs), kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas vadības pārstāvjus.

• Reģionālo augstskolu likvidēšana, apvienojot tās vienotā universitātē, neveicinās reģionu attīstību, kas ir ļoti būtisks nosacījums Latvijas kopējai izaugsmei. Turklāt, saskaņā ar statistikas datiem, lielākā daļa reģionālajās augstskolās studējošo nāk no konkrētā reģiona, tādējādi vienotas universitātes izveidošana pasliktinās augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas;

• Ņemot vērā ierobežoto pašvaldību finansējumu, problemātiska ir arī reformu scenārija ieviešana – “kļūt par pašvaldību augstskolām”. Bez tam, izvērtējot atsevišķu programmu nodrošināšanā nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, riskanta ir arī scenārija paredzēšana – “valsts augstskolas nodot privatizācijai”, kas neveicinātu materiālietilpīgo studiju programmu attīstību.

• Augstskolu apvienošana vienotā universitātē nesekmēs Latvijas izglītības un zinātnes konkurētspējas pieaugumu starptautiskā mērogā. Jau šobrīd tiek norādīts uz Latvijas zemajiem rādītājiem (Webometrics starp 100 labākajām Centrālās un Austrumeiropas augstskolām ir atrodamas trīs atsevišķas Igaunijas augstskolas: Tartu universitāte ir 8. vietā, Tallinas Tehniskā universitāte – 30. vietā un Tallinas universitāte – 87. vietā, trīs Lietuvas, arī patstāvīgi darbojošas, augstskolas (Kauņas universitāte – 42. vietā, Viļņas universitāte – 43. vietā un Viļņas Tehniskā universitāte – 45. vietā), bet Latviju šajā simtniekā pārstāv vien Latvijas Universitāte (56. vietā), savukārt, veicot Latvijas Universitātes apvienošanu ar citām Latvijas augstskolām, mūsu valsts augstākās izglītības reitingi nebūs garantēti augstāki.

• Līdzīgi arī idejas par “vienotiem zinātnes centriem” liekas sasteigtas un nenobriedušas. Ļoti pārsteidzīgs izklausās izskanējušais aicinājums uz laiku apturēt zinātnisko grantu un sadarbības projektu konkursus.

LZA LMZN un LLMZA aicina atbildīgās amatpersonas nesasteigt šādas radikālas pārmaiņas un apspriest tās ar visām ieinteresētajām pusēm, respektīvi, iesaistītajām institūcijām.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre I.Brence

Pēdējā atjaunošana 4-10-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS