Latvijas Zinātnieku savienībā

27-04-2008
20. decembrī notika LZS Valdes sēde. Valdes priekšsēdētājs A. Āboltiņš informēja par atbildēm uz LZS nosūtītām vēstulēm Latvijas Zinātnes padomei un LR Izglītības un zinātnes ministrijai. Pirmā vēstule bija par jauno grantu pieteikšanas un ekspertēšanas kārtību. LZP atbildēja, ka nākamajā gadā grantiem paredzētā summa paliek līdzšinējā. Ir tendence pāriet uz pilnu granta finansējumu, nevis daļēju, jo tikai tajā gadījumā var prasīt rezultātu. Citādi – jūs mums iedevāt tikai daļu naudas, mēs par to varam paveikt tikai daļu no plānotā. Tiks veikta pāreja uz grantu pieteikumu starptautisku ekspertīzi. Šim nolūkam tiks prasīta pieteiktā granta vadītāja starptautiska atpazīstamība. Valdes locekļus, kuri pārstāv zinātniskos institūtus (konkrēti – LU Astrofizikas institūtu) uztrauca vēsts, ka turpmāk LZP tāmē vairs nebūs paredzēta nauda institūtiem, bet tā tiks pārsviesta uz Izglītības un zinātnes ministriju. I. Šmelds teica: “Ja nav atsevišķa rindiņa budžetā, tad tas paliek zem jautājuma zīmes.” A. Āboltiņš runāja arī par LZP vēlmi iznīdēt mazos grantus, tos apvienojot, bet tas ne katrreiz ir izdarāms. Piemēram, matemātikā Liepājas Pedagoģijas augstskolā pie labākās gribas nevar būt liels grants. Jaunums ir arī tas, ka turpmāk vairs LZP nebūs izdalīti speciāli doktorantu granti, tos finansēs no Eiropas struktūrfondiem. Par inflācijas koeficientu – tas būs 7 % pie tagadējiem grantiem. A. Āboltiņš tos, kuri to vēl nezināja, informēja, ka par Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāju apstiprināts Elmārs Grēns.

Vēstulē Izglītības un zinātnes ministrijai bija jautāts, vai zinātne ir saņēmusi ar likumu noteikto 0,15 % budžeta pieaugumu no iekšzemes kopprodukta. Atbildes vēstulē tika saņemts izraksts no budžeta, ko klātesošie klasificēja kā vistīrāko atrakstīšanos, nevis atbildi pēc būtības.

Darba kārtības nākošajā punktā tika ieskicēti LZS uzdevumi 2008. gadā. Nolēma turpināt likumdošanas pilnveidi attiecībā uz zinātniskajām institūcijām. Vadoties no jau zināmās informācijas par jaunajiem grantiem, piemēram, par to, ka netiks palielināts finansējums, pašreizējās inflācijas apstākļos tas liecina, ka būs ievērojami jāsamazina pretendentu skaits. 1,5 % solītā pieauguma ierēķina Eiropas programmu līdzfinansējumu. Tajā summā ietilpst infrastruktūra, algas u.c., ne tikai pētījumi. I. Šmeldu satrauca brīžam nejēdzīgās iepirkumu prasības. U. Grāvītis ierosināja sagatavot argumentētus priekšlikumus, lai varētu ieviest labojumus publisko iepirkumu likumā. Tika nolemts uz nākošo Valdes sēdi sagatavot šādus priekšlikumus, kas attiektos uz zinātniskajām institūcijām. Tā tad arī būtu Latvijas Zinātnieku savienības līdzdalība likumdošanas pilnveidošanā

R. Bebre atgādināja, ka 2008. gada 27. novembrī Latvijas Zinātnieku savienība kļūs 20 gadu veca (vai jauna). Viņa ierosināja uz šo jubileju sagatavot nelielu grāmatiņu, kaut vai brošūru, lai sabiedrībai būtu informācija par to, kā uz atmodas viļņa tika nodibināta LZS un kādas bija tās aktivitātes. U. Grāvītis ierosināja līdz nākošajai Valdes sēdei izveidot organizācijas komisiju, kas izstrādātu tālākas rīcības plānu. Vai tā būtu zinātniska konference, grāmata vai citi priekšlikumi. Ja būs konkrētas idejas, tad var meklēt tām finansiālu segumu. Kaut vai, piemēram, regulāriem zinātnes propagandas raidījumiem Latvijas radio.

J. Jaško informēja par iespējām piedalīties 7. ietvarprogrammas ekpertu darbā, kā arī par to, cik ļoti nepieciešamas specifiskas zināšanas, kā uzrakstīt projektus ietvarprogrammām. Mums trūkst cilvēku, kuri mācētu organizēt projektus. Tieši tādēļ būtu lietderīgi būt klāt tur, kur projekti tiek vērtēti, t.i. piedalīties ekspertīzēs. Par apmācības iespējām var uzzināt Latvijas Nacionālajā kontaktpunktā. J. Jaško apsolīja uzrakstīt “ZV” par savu personīgo pieredzi .

Pie 2008. gada LZS uzdevumiem U. Grāvītis pieskaitīja rūpes par zinātnieku sociālo nodrošinājumu, kā piemēram, nepieciešamību atcelt normu, ka emeritētais zinātnieks nedrīkst strādāt un saņemt atalgojumu no zinātnes budžeta. Jaunajām māmiņām šo normu atcēla, un viņas drīkst saņemt gan bērna kopšanas pabalstu, gan algu.

LZS Valde visiem Zinātnieku savienības biedriem novēlēja Jaunajā, 2008. gadā daudz jaunu ideju un daudz spēka tās īstenot.

Z. K.

Powered by Elxis - Open Source CMS