Kāda ir un kāda būs matemātika un informātika pēc 50...

5-11-2009
zv/zv393-3.JPG  

Pirms piecdesmit gadiem (1959) 11. novembrī, meklējot iespējas izvietot un izmantot PSRS centrālo iestāžu Latvijai piešķirto lieljaudas datoru “BESM–2”, tika nolemts pie P.Stučkas Latvijas Valsts universitātes dibināt skaitļošanas centru ar zinātniski pētnieciskā institūta tiesībām. Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums toreiz paredzēja par dibinātā centra direktoru apstiprināt Eiženu Āriņu. Jau aizsākumā, pateicoties enerģiskajam centra vadītājam un veiksmīgi nokomplektētajam darbinieku sastāvam, institūta vārds kļuva atpazīstams visā Padomju Savienībā. Jubilejas reizē pētot institūta vēsturi, no jauna apzinājāmies, ka ar to saistāmi vairāki izcilu personu vārdi un notikumi, kurus būtu vērts atklāt un ieraudzīt ne tikai mums pašiem.  

Tā ir tapis institūta vēstures forums – hronika.lumii.lv, kurš plašākai publikai tiks atvērts institūta 50 gadu atzīmēšanas reizē – novembra vidū. Iecerēts, ka forumā katrs interesents varēs aktīvi iesaistīties, lai dalītos atmiņās par Skaitļošanas centra (tagad Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” (LU MII)) vēsturi.

Laika gaitā institūtam ir mainījušies nosaukumi, juridiskais statuss, direktori (E.Āriņš, A. Liepa, A. Lepins, N. Ustinovs, R. Balodis, J. Bārzdiņš, šobrīd atkārtoti – R. Balodis), bet mērķi ir palikuši nemainīgi – zinātniskā darbība matemātikas un informātikas jomā. Taču šī uzticība sākotnēji nospraustajam mērķim nenozīmē, ka neejam līdzi laikam. Tieši pretēji – šodien esam pazīstami kā vadošs zinātnisks matemātikas un informātikas institūts ne vien Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē. LU MII pētījumi, īpaši pēdējos gados, pārsniedz konkrētos zinātņu rāmjus. Starpdisciplinārā laukā uzsākta sadarbība ar valodniekiem, mediķiem, mūziķiem, māksliniekiem, filozofiem un juristiem. Nākošajos 50 gados turpināsim gan lietišķos gan fundamentālos pētījumus matemātikā un informātikā, kā arī strapdisciplinārā jomā.

Kāda ir un kāda būs matemātika un informātika pēc 50...?

Par to ikvienam ir iespēja dzirdēt pašam. Šodien (09.11.2009) Raiņa bulvārī 29 interesenti pulcējas uz zinātnisko konferenci Matemātika un informātika pēc 50.... Konferencē LU MII vadošie zinātnieki pārrunā aktuālos institūta pētniecības virzienus.

Pēdējā atjaunošana 5-11-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS