LZA prezidenta Jura Ekmaņa uzruna Letonikas III kongresā

5-11-2009

Jūsu ekselence vēstnieka kungs!

Godātie Letonikas III kongresa dalībnieki!

Dāmas un kungi!

Ar gandarījumu jāsaka, ka 21. gadsimta Latvijas zinātnē kā prioritāra valsts pētījumu programma stabili turas Letonika – zinātņu kopa, kas pēta latviešu valodu, Latvijas vēsturi un kultūru no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. Programmu koordinē Latvijas Zinātņu akadēmija. Programmas mērķis – jaunu, zinātniski pamatotu atziņu izstrāde. Kopš tās sākuma 2005. gadā darba rezultāti ir prezentēti divos kongresos (2005. gadā un 2007. gadā). Rezultāti ir vērā ņemami – 130 grāmatas, vairāk nekā 1100 rakstu, izdoti CD Rom, publiskotas datu bāzes, sarīkotas konferences, lasījumi. 2009. gads vēl papildinās šo skaitu ar tipogrāfijās nodotajām grāmatām un rakstiem. Izstāde un prezentācijas rādīs daļu no publikācijām.

Prioritārās valsts pētījumu programmas statusu Letonika saglabā arī 2009. gadā. Iepriecinoši, ka audzis dalībnieku skaits, cēlusies viņu kvalifikācija. Te iesaistītas 15 zinātniskās institūcijas Latvijā un ārzemēs. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību svarīgiem vēstures un kultūras notikumiem – Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai un mūsdienu ortogrāfijas simtgadei, 2008. gads tika nosaukts par Letonikas gadu. Gads bija sekmīgs, pētnieku aktivitāte piedāvāja sabiedrībai jaunas zināšanas un deva impulsu tās apgūt.

Letonikas III kongresā apkoposim rezultātus un iezīmēsim perspektīvas tālākajam darbam. Perspektīvu saskatīšana dažkārt var būt apgrūtināta, īpaši smagos ekonomiskajos apstākļos. Taču Letonikas ilglaicību un pētnieku drošību garantē doma, ka šīs zinātnes ir nacionālās apziņas un identitātes pamats. Valsts ir ieinteresēta to atbalstīšanā, tās ir kā depozīts kultūrā, kurš dos dividendes nākamajām paaudzēm.

Letonikai ir pieredzējuši pētnieki, ir jaunā paaudze, ir nākotne. Kā nacionālai programmai tai jāgūst valsts atbalsts, pārliecībā, ka arī krīzes situācijā jānosargā pamatvērtības.

Novēlu Letonikas III kongresa dalībniekiem un viesiem radošu darbu, jaunus starptautiskos kontaktus, starptautiskas publikācijas, jaunas idejas!

Letonikas III kongresu pasludinu par atklātu!

Powered by Elxis - Open Source CMS