Gods kalpot Latvijai!

19-11-2009
zv/zv394-1.JPG
Balvu laureāti (pirmajā rindā no kreisās): N. Zeltiņš, L. Ribickis, J. Ekmanis, E. Kalniņa, J. Stradiņš, V. Zēbergs
J. Brenča foto 

Gods kalpot Latvijai! Šos vārdus nav iespējams izteikt vienaldzīgi, jo tie ir rada mūsu himnas pirmajai rindiņai “Dievs, svētī Latviju”. Izlūdzamies svētību savai valstij un esam lepni par to, ka varam tai kalpot. Augsti, patriotisma pilni vārdi, un tos parasti saka, saņemot apbalvojumus. Tie pat var nebūt valsts vai valdības apbalvojumi, bet arī ne atzinības raksts apaļā jubilejā. Būtība slēpjas vārdā “kalpot”, un tā jau ir sava veida misijas apziņa. 

Gods kalpot Latvijai! Šie vārdi skanēja 9. novembrī, pāris dienu pirms Lāčplēša dienas, kurā pieminam Latvijas brīvības cīnītājus un kas iedibināta par godu jaunās Latvijas armijas uzvarai pār Bermonta karaspēku Rīgā 1919. gadā, tātad – pirms apaļiem 90 gadiem, Latvijas Kara muzejā, saņemot Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” goda zīmes zinātniekiem un praktiķiem, kuri veicinājuši Latvijas enerģētikas attīstību, jo enerģija ir viens no pašiem svarīgākajiem valstiskās neatkarības garantiem. Bija jau arī vēl kāda zīmīga gadskārta. Par fondu un ieganstu, kādēļ šogad ar triju pakāpju Goda zīmēm apbalvoti tieši šie cilvēki, pastāstīja fonda prezidents Jānis Ivars Kasparsons.

“Latvijas valsts aizsardzības fonds “Lāčplēsis” nodibināts 1996. gada 2. maijā un tā uzdevums ir maksimāli sekmēt Latvijas valsts drošību no ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem, tātad, veicināt aizsardzības un drošības institūciju darbību, nacionālās ekonomikas un kultūras attīstību, kā arī veicināt Latvijas iedzīvotāju, it īpaši jaunatnes, patriotisko audzināšanu. Kā to izdarīt? Palīdzot veidot tādu vidi, kurā būtu izskausta vardarbība un kurā varētu brīvi attīstīties cilvēku radošās spējas un atbildība par savu valsti. Fonds atbalsta zinātniski pētniecisko darbu aizsardzības, izglītības un sociālekonomisko problēmu jomā. No šī uzskaitījuma var secināt, kas ir mūsu kolēģi jeb, ja tā var teikt, sadarbības partneri. Tās ir dažādas aizsardzības struktūras – robežsargi, sauszemes un jūras karaspēks, zemessargi, policijas spēki, kā arī pašvaldības, kas organizē dažādus patriotiskus pasākumus. Mūsu fondam ir reģionālās nodaļas. Zemgales reģionam tā atrodas Jelgavā, Kurzemes reģionam – Liepājā, Vidzemes reģionam – Valmierā, bet Latgalē ir pat divi reģioni ar centriem Rēzeknē un Daugavpilī. Tieši Rēzekne ir mūsu visaktīvākais reģions, kurā notiek daudzi interesanti pasākumi. Savukārt Daugavpils ir izteikusi vēlēšanos uzstādīt Lāčplēša pieminekli, tam tiek meklēta vieta un līdzekļi. Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” Goda zīme ir mūsu atzinība tiem cilvēkiem, kas ar savu darbošanos valsts labā ir sekmējuši tās aizsardzības spējas un izaugsmi. Tādu ir vairāk nekā 900. Goda zīme svinīgos apstākļos tiek pasniegta vai nu Latvijas Kara muzejā vai izbraucot uz reģioniem.”

Šogad ir īpašs gadījums, jo mēs atzīmējam ne tikai Lāčplēša dienas 90. gadskārtu, bet arī 85 gadus, kopš Latvija ir iekļāvusies Pasaules enerģijas padomē (World Energy Kouncil – WEC), kas ir lielākā globālā daudzpusīgā enerģētiskā organizācija pasaulē un aptver visus enerģijas veidus, ieskaitot ogles, naftu dabasgāzi, kodolenerģiju un reģeneratīvo enerģiju. Pasaules enerģijas padome (PEP) dibināta 1924. gadā, un jau tā paša 1924. gada 11. decembrī tika nodibināta Pasaules enerģijas padomes Latvijas komiteja, likvidēta 1940. gadā un atjaunota kā Pasaules enerģijas pa-domes Latvijas Nacionālā komiteja tās dibināšanas sapulcē 1992. gada 22. aprīlī. 1992. gada septembrī 15. PEP kongresā Madridē LNK oficiāli tika atjaunota PEP sastāvā. Tātad šogad jubileja ir arī PEP Latvijas Nacionālajai komitejai. Atzīmējot enerģētikas lielo lomu valsts aizsardzībā un drošības stiprināšanā, Latvijas valsts aizsardzības fonds “Lāčplēsis” ar dažāda spožuma Goda zīmēm pagodināja virkni zinātnieku un praktiķu, kuri savā darbībā visciešāk saistīti ar šo komiteju.

Ar Zelta Goda zīmi apbalvoti: Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Juris Ekmanis par izcilu ieguldījumu Pasaules enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas valdes darbā.

Tāda pat kaluma Goda zīme aizceļos pie Pasaules enerģijas padomes Eiropas reģiona koordinatora Slava Slavova.

Ar Sudraba Goda zīmi apbalvoti: zinātņu doktors Adrians Dāvis, inženieris Kārlis Miķelsons un profesors Namejs Zeltiņš, kuri PEP LNK valdē ieņem dažādus posteņus.

Ar Bronzas Goda zīmi apbalvoti akadēmiķis Leonīds Ribickis, profesors Viktors Zēbergs, žurnāliste Edīte Kalniņa (žurnāla “Enerģija un Pasaule” galvenā redaktore) un par īpašiem nopelniem tautas garīgās enerģijas potenciāla uzturēšanā un neatlaidīgā Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas kopšanā – akadēmiķis Jānis Stradiņš.

Gods kalpot Latvijai!

Z. Kipere

Pēdējā atjaunošana 19-11-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS