LATVENERGO balvas

27-04-2008

Latvijas Zinātņu akadēmijas un A/S LATVENERGO 2007. Gada balvas pasniegšana notika trešdien, 2007.gada 12.decembrī.

Balvas piešķir kopš 1999.gada. Katru gadu ir iespēja piešķirt: vienu Alfrēda Vītola vārdbalvu par izcilu devumu enerģētikā, divas Gada balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā (un ja ir lietišķie pētījumi, kuru ieviešanas rezultātā tiek ievērojami paaugstināta A/S Latvenergo konkurētspēja Baltijas enerģijas tirgū) un piecas balvas jauniem zinātniekiem par panākumiem enerģētikā.

2007.g. pasniegtas šādas balvas:

Alfrēda Vītola vārdbalva par izcilu devumu enerģētikā:

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekānam, Dr.habil.sc.ing. Jānim Gerhardam par darbiem un pētījumiem enerģētikas attīstības veicināšanā un inovāciju vides veidošanā Latvijā.

Gada balva par nozīmīgu devumu enerģētikā:

• Fizikālās enerģētikas institūta direktora vietniecei, Dr.phys. Guntai Šlihtai par darbu kopu “Baltijas valstu enerģētikas sektora attīstības zinātniskā analīze periodam 1990 – 2007”.

Gada balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem:

• TU EEF lektorei, Dr.sc.ing. Sandrai Vītoliņai par darbu “Latvijas energosistēmas lieljaudas transformatoru diagnostikas uzlabošana ar gāzu hromatogrāfijas analīzes metodi”.

• RTU EEF Profesora grupas pētniecei, Dr.sc.ing., Inesai Svalovai par darbu “Asinhronā režīma īpatnības energosistēmās ar palielinātu izkliedētās ģenerācijas daļu”.

• AS Sadales tīkls Attīstības departamenta elektroinženierim, Dr.sc.ing Jānim Runčam par darbu “Pilsētu vidsprieguma tīklu attīstības variantu izvēle un pamatojums”.

Powered by Elxis - Open Source CMS