Konkursi

27-04-2008

Latvijas Universitātes aģentūra
“LU Fizikas institūts”
izsludina konkursu:

uz akadēmiskajiem amatiem šķidrumu un gāzu mehānikas specialitātē:

vadošais pētnieks – 1 vieta (zinātņu doktors),
pētnieks – vairākas vietas (zinātņu doktors vai maģistrs),

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” institūta personāldaļā, Miera ielā 32,

Salaspilī LV–2169, tālrunis 67944700.

Pieteikumam pievienot:

1. Curriculum vitae;
2. zinātnisko publikāciju sarakstu;
3. zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;
4. citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas( pēc pretendenta izvēles).

Pieteikumā jānorāda amats uz kuru pretendē.

* * *

Latvijas Lauksaimniecības
un meža zinātņu akadēmija
(turpmāk– LLMZA)
izsludina konkursu uz vakantajām

1. Īsteno locekļu vietām:

– Lauksaimniecības zinātņu nodaļa – 2 vakances;
– Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa – 2 vakances;
– Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa – 1 vakance;
– Inženierzinātņu nodaļa – 1 vakance;
– Mežzinātņu nodaļa – 1 vakance.

Piesakot kandidātu, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikums: kandidāta iesniegums, norādot motivāciju kandidēšanai uz LLMZA izsludinātajām vakancēm. Iesniegumam jāpievieno protokola izraksts par LLMZA nodaļas balsojuma rezultātiem;
 • pieteicēja apstiprināta kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae), norādot dzimšanas gadu un datumu, personas kodu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņus, faksu un e–pasta adresi, kopējo zinātnisko darbu skaitu un līdz 5 galveno zinātnisko darbu bibliogrāfiskos datus;
 • autora apstiprināts zinātnisko darbu saraksts, darbus sadalot kategorijās (monogrāfijas, raksti, konferenču tēzes u.tml.);
 • diplomu kopijas (augstākās izglītības, zinātniskās kvalifikācijas un nosaukumu);
 • ziņas par zinātniskajiem apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).

Saskaņā ar LLMZA Statūtiem Akadēmijas Īstenos locekļus ar doktora grādu, ievēlē no autoritatīvākajiem lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, inženierzinātņu meža nozaru zinātniekiem, kuri ar savu darbu sekmējuši zinātnes un ražošanas attīstību.

2. Goda locekļu vietām

Piesakot kandidātu, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikums: kandidāta iesniegums, norādot motivāciju kandidēšanai uz LLMZA izsludinātajām vakancēm. Iesniegumam jāpievieno protokola izraksts par LLMZA nodaļas balsojuma rezultātiem un, pēc izvēles, viena vai vairāku LLMZA locekļu atbalsta vēstule kandidāta izvirzīšanai;
 • pieteicēja apstiprināta kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae), norādot dzimšanas gadu un datumu, personas kodu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņus, faksu un e–pasta adresi, atsevišķi norādot ieguldījumu zinātnes attīstībā;
 • ziņas par apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).

Saskaņā ar LLMZA Statūtiem par Goda locekļiem ievēlē izcilus zinātnes, kultūras, tautsaimniecības un sabiedriskos darbiniekus, kas aktīvi veicinājuši zinātnes nozaru attīstību.

3. Ārzemju locekļu vietām

Piesakot kandidātu, jāiesniedz šādi dokumenti latviešu vai angļu valodā:

 • protokola izraksts par LLMZA nodaļas balsojuma rezultātiem un, pēc izvēles, viena vai vairāku LLMZA locekļu atbalsta vēstule kandidāta izvirzīšanai;
 • pieteicēja apstiprināta kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae), norādot dzimšanas gadu un datumu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņus, faksu un e–pasta adresi, atsevišķi norādot ieguldījumu zinātnes attīstībā;
 • ziņas par apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).

Saskaņā ar LLMZA Statūtiem par Ārzemju locekļiem var ievēlēt ārvalstu zinātniekus LLMZA atbilstošajās zinātņu nozarēs, kuri ir starptautiski atzīti, viņu devums ietekmējis zinātnes un tautsaimniecības attīstību Latvijā un ir radoši zinātniski kontakti ar LLMZA.

Dokumenti iesniedzami Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidijam Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. st. līdz 2008. gada 31.martam.

Sīkāka informācija pa telefoniem 67223448, 26363506 vai pa e–pastu "> .

Powered by Elxis - Open Source CMS