Latvijas Zinātņu akadēmijas

Rudens pilnsapulce

2019. gada 21. novembrī

Uzruna. LZA prezidents Ojārs Spārītis

Laudatio LZA lielās medaļas laureātam Bruno Andersonam. Akad. Aivars Žūriņš

Laudatio LZA lielās medaļas laureātam Bruno Andersonam. LR Zemkopības ministra padomnieks Edvarts Ratnieks

LZA lielās medaļas laureāta sveikšana un akadēmiskā lekcija “Koks mainīgajā vidē”. Akad. Bruno Andersons

Laudatio LZA lielās medaļas laureātam Linardam Skujam. Akad. Andris Šternbergs

LZA lielās medaļas laureāta sveikšana un akadēmiska lekcija “Gaisma stiklā”. Akad. Linards Skuja

Uzruna. Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs