Latvijas Zinātņu akadēmijas

Pavasara pilnsapulce

2015. gada 9. aprīlī

Ievadvārdi. LZA prezidents Ojārs Spārītis.

Uzruna. LR Veselības ministrs Guntis Belēvičs.

Uzruna. LR Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

LZA Goda mecenāta Kirova Lipmana sveikšana.

LZA balvu pasniegšana.

Akadēmiskā lekcija "Rainis un mūsdienas". LZA korepsondētājlocekle Silvija Radzobe.

LZA darbības pārskats par 2014. gadu. LZA ģenerālsekretārs Valdis Kampars.

LZA uzraudzības padomes ziņojums. Akadēmiķis Juris Krūmiņš.

Debates. Akadēmiķe Baiba Rivža.

Debates. LZA korespondētājloceklis Modris Greitāns.

Debates. LZA korespondētājloceklis Donāts Erts.