Pētniecība un inovācija - vai Latvijai izdosies!

17-07-2014

Piektdien, 18.jūlijā, plkst. 11:00, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē, akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis aicina medijus iepazīties ar pirmajā Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdē, izskatāmajiem jautājumiem.

Ar Ministru prezidentes š.g. 24. marta rīkojumu Nr.95 „Par Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes izveidošanu" (Padome) izveidota padome, lai kvalitatīvi sagatavotu un koordinētu pasākumus, kas saistīti ar Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis: augsti vērtēju Ministru prezidentes atbalstu Pētniecības un inovāciju padomes izveidē, kas apliecina interesi efektivizēt inovāciju attīstību ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas reģionā. Uzskatu, ka Padomei jāskata visi aktuālie jautājumu, lai transformētu Latvijas tautsaimniecību uz inovāciju un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu ražošanu.

Viens no galvenajiem uzdevumiem, kas jārisina nekavējoties ir ievērojami jāuzlabo Latvijas sniegumu inovāciju jomā, koordinējot valsts intelektuālos un materiālos resursus. Šeit būtiska ir  padomes sekretariāta - Valsts kancelejas loma, jo iestāde ir sevi apliecinājusi kā augsta līmeņa profesionāļu komandu, kas strādā valsts attīstības labā un nodrošina Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbību. Tas ir svarīgi, lai panāktu zinātnieku, uzņēmēju un valsts pārvaldes vienotu un koordinētu sadarbību, kas ir būtiskākais faktors efektīvas inovāciju sistēmas nodrošināšanā.

Pie informācijas sagatavošanas aktīvi strādājusi izveidotā Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), Latvijas Zinātnes padome (LZP), Valsts zinātnisko institūtu asociācija (VZIA) un biedrības BIRTI ekspertu darba grupa.

Preses konferencē piedalīsies Prof. Andrejs Siliņš - LZP priekšsēdētājs, Prof. Elmārs Grēns - Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes priekšsēdētājs, Prof. Indriķis Muižnieks - Latvijas Universitātes zinātņu prorektors, Prof. Tālis Juhna - Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors.

Papildus informācija - Dace GOVINČUKA  , par Padomi, http://www.mk.gov.lv/lv/mp/vaditas-padomes/petniecibas-un-inovacijas-strategiska-padome/

Powered by Elxis - Open Source CMS