gerb_lza.jpg (4348 bytes)

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA

Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050. Tālrunis: 7225361. Fakss: 7821153. E-pasts: lza@lza.lv


(In English - angļu valodā)

Latvijas Zinātņu akadēmija izveidojusi jaunu savu interneta mājaslapu latviešu valodā, kurā jau šobrīd ir jaunākā informācija .


·         Izstāde "Nano – jauna dimensija tehnoloģiju attīstībā" (18.maijs - 7.jūnijs) un zinātnes kafejnīca 13.05


·         EIROPAS PROGRAMMAS

·         EUREKA - paneiropas programma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un inovācijām 

·         COST programma - sadarbība zinātniskās un tehniskās pētniecības jautājumos 


Latvijas Zinātņu akadēmijas PAVASARA PILNSAPULCĒ
2008. gada 3.aprīlī

Pilnsapulcē notika LZA prezidenta, amatpersonu, Senāta un Uzraudzības padomes vēlēšanas. Par Akadēmijas prezidentu atkārtoti ievēlēts akadēmiķis Juris Ekmanis. Par viceprezidentu ievēlēts akadēmiķis Tālavs Jundzis, ģenerālsekretāru - akadēmiķis Valdis Kampars, ārlietu sekretāru - akadēmiķis Andrejs Siliņš.


Akadēmiķis Jānis Lielpēters (LZA prezidents, 1988-1994) - LZA un sponsorfirmas "RD Electronics" balvas fizikā un tās inženierpielietojumos laureāts

 LZA Goda loceklis Jānis Streičs - LZA Raiņa balvas laureāts - un LZA prezidents Juris EkmanisDr.Juris Purāns (Cietvielu fizikas institūts) - LZA Edgara Siliņa balvas fizikā laureāts - un LZA prezidents Juris Ekmanis


Mg. Juris Zavickis (centrā) - LZA un sponsorfirmas "RD Electronics" balvas studentiem fizikā un tās inženierpielietojumos laureāts. No kreisās: firmas "RD Electronics" viceprezidents Viktors Gorodņičijs un LZA prezidents Juris Ekmanis

Foto: Alma Edžiņa


LZA Senāta sēde 2008.gada 15.aprīlī:
A. Šternbergs "Par LU Cietvielu fizikas institūta zinātnisko darbību" (videoieraksts)  

LZA Pavasara pilnsapulce 2008.gada 3.aprīlī (videoieraksts)  
Runas un ziņojumi LZA Pavasara pilnsapulcē

Videoieraksts: Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2008.g. 10.janvārī 
(Lisabonas līgums. Letonikas programma)

Akadēmiķa Elmāra Grēna lekcija (videoieraksts) LZA sēdē 2007.gada 7. decembrī.
"Cilvēka genoms: evolūcijas strupceļš, jauns vijums, vai tikvien kā izaicinājums"

LZA RUDENS PILNSAPULCE 2007. gada 22. novembrī (videoieraksts)
Runas un lekcijas LZA Rudens pilnsapulcē

 


 

LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2007.GADĀ 

 

Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un centru priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2007.gadā.

 

·         Izstrādāta un ieviesta kompleksa klīniski ģenētiskās izmeklēšanas metode bērnu hronisko   slimību riska faktoru noskaidrošanai (LZA kor.loc. Ingrīda Rumba, Dr. Liene Ņikitina-Zaķe, Dr. Tatjana Sjakste, Ieva Saulīte, Irēna Rinkuža, Dr. Silvija Remberga (Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Bērnu klīniskā Universitātes slimnīca Gaiļezerā)

·         Parādīta mildronāta spēja normalizēt šūnas mitohondriālos procesus, kas paver jaunas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā (akadēmiķe Vija Kluša, akadēmiķis Ivars Kalviņš, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts)

·         Latviešu nācijas pamatvērtību popularizēšanai pasaulē sagatavots un izdots A. Pumpura eposa „Lāčplēsis” akadēmiskais izdevums angļu valodā („Bearslayer. The Latvian Legend”, LU Akadēmiskais apgāds, 2007). Tulkojis LU Dr.h.c. Artūrs Kroplijs (Austrālija), zinātnisko apceru un komentāru autori: projekta vadītāja LZA kor.loc. Ausma Cimdiņa, akadēmiķe  Vaira Vīķe–Freiberga, Dr. Ojārs Lāms, akadēmiķe Janīna Kursīte, Dr. Kaspars Kļaviņš. (Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte)

·         Apzināts un publicēts ievērojamā Latgales valodnieka profesora Antona Breidaka zinātniskais mantojums – “Darbu izlase” divos sējumos (LU LVaI apgāds, 2007) (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Daugavpils Universitāte)

·         Izdodot 4. sējumu (“Latvijas mazās pilsētas un lauki”), pabeigta nozīmīga  18.gs. Latvijas  vēstures un etnoloģijas avota  – J.K. Broces zīmējumu un aprakstu sērijas „Monumente” (LU LVI apgāds, 2007) zinātniskā apstrāde un izdošana (Latvijas vēstures institūts, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka)

·         Izstrādāti specifiskas signālu apstrādes tehnoloģijas teorētiskie pamati un rezultāti apkopoti monogrāfijā “Digital Alias-free Signal Processing” (Wiley, 2007). Jaunā tehnoloģija ļauj ievērojami paplašināt frekvenču joslu, kurā reālu objektu analogos signālus var pārveidot un apstrādāt diskrētā formā (akadēmiķis Ivars Biļinskis, Elektronikas un datorzinātņu institūts)

·         Sistematizēti, apkopoti un publicēti monogrāfijā vairāk nekā trīsdesmit gadu darba rezultāti dekoratīvo  sīpolpuķu izpētē, introdukcijā un selekcijā (LZA Dr.h.c. Jānis Rukšāns. Burried Treasures.  Finding and Growing the Worlds Choicest Bulbs. - Thimber Press, 2007)

·         Izstrādāti jauni organiskie materiāli virsmas reljefa hologrammu tiešam ierakstam spektra sarkanajā daļā (Dr. Valdis Kokars, LZA kor.loc. Andris Ozols, Mg. Dmitrijs Saharovs, akadēmiķis Valdis Kampars, Mg. Ansis Maļeckis, Dr. Gundars Mežinskis, Mg. Artūrs Plūdons, Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte)

·         Izpētītas stroncija titanāta virsmu īpašības, kas dod iespēju būtiski uzlabot informācijas apstrādes ierīču darbību (Dr. Jurijs Kotomins, Dr. Sergejs Piskunovs, Dr. Jurijs Žukovskis, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts)

·         Izstrādātas jaunas metodes – mikrorobotronika un mikroslāņu atdalīšana – papīru veidojošo šķiedru virsmas īpašību un sastāva noskaidrošanai (LZA kor.loc. Arnis Treimanis, Mg. Uldis Grīnfelds, Mārīte Škute, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts)

 

LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2006.GADĀ

LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2005.GADĀ

LATVIJAS ZINĀTNES SASNIEGUMI 2004.GADĀ

 

 

 


  Akadēmiskās lekcijas

Imants Lancmanis. Kurzemes hercogiste: mūžīgais un efemērais
(Lekcija nolasīta 2004.gada 24.septembrī Rundāles pilī)
Akadēmiskās lekcijas teksts
  *  Lekcijas ilustrācijas (1.daļa  *  2.daļa  *  3a.daļa  *  3b.daļa)
Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulce Rundāles pilī 2004.gada 24.septembrī 
Imants Lancmanis 
 

Andris Padegs. IBM360 lieldatoru attīstīšana un nozīme 
(Lekcija nolasīta 2004.gada 25.novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā)
Akadēmiskās lekcijas teksts
Lekcijas ilustrācijas (1.daļa  *  2.daļa  *  3.daļa)
Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulce 2004.g. 25.novembrī

Andris Padegs

Elmārs Blūms. Magnētisko šķidrumu siltumfizika 
(Lekcija nolasīta 2005.gada 24.novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā)
Akadēmiskās lekcijas tekstsLekcijas ilustrācijas 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulce 2005.g. 24.novembrī
Elmārs Blūms


Jānis Stradiņs. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība (1815-1939) – zinātņu akadēmijas aizsākums Latvijā (Referāts Latvijas ZA Rudens pilnsapulcē, 2005.g. 24. novembrī)


·         Citas (agrāk ieliktās) ziņas nodaļā "Jaunumi"


·         Pamatinformācija par Akadēmiju
Statuss. Harta. Statūti. Gadagrāmatas (pārskati par darbību)


·         Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa
 

·

·         Otrais Pasaules latviešu zinātnieku kongress 
Rīga, 2001.gada 14.-15.augusts


·         Zinātnes un tehnoloģijas pētniecības centrs

·         LZA Terminoloģijas komisija

·         IZCILIE LATVIJAS ZINĀTNIEKI,         
KURU VĀRDĀ NOSAUKTAS LZA BALVAS


-- LATVIJAS ZINĀTNE --

·         Latvijas zinātne: statistika, institūcijas u.c. (angļu valodā)

·         Latvijas zinātne Internetā: Priekšmetu rādītājs (angļu valodā)

Zinātnes Vēstnesis

2008.gada 7.janvāris * 1(356) 
2008.gada 21.janvāris * 2(357)
2008.gada 4.februāris * 3(358)
2008.gada 18.februāris * 4(359)
2008.gada 3.marts * 5(360)
2008.gada 17.marts * 6(361) 
2008.gada 7.aprīlis * 7(362)
2008.gada 21.aprīlis * 8(363)
2008.gada 12.maijs * 9(364) 8.05

·        TEHNIKAS APSKATS

1998 - 132

1999 - 134

2000 - 136

2002 - 139/140

 

1998 - 133

1999 - 135

2001 - 137/138

2003 - 141  

 

·        Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis

·        LATVIJAS ZINĀTNISKIE ŽURNĀLI

·        Latvijas Zinātnes padome

·        Latvijas Zinātnieku savienība

·        Valsts emeritētie zinātnieki

·        Latvijas zinātnieki: Individuālās WWW lapas (angļu valodā)

·        Latvijas izgudrojumi un izgudrotāji

·         Paziņojumi

 

Meklēt tekstu šajā serverī

(In English - angļu valodā)

 

Pēdējās izmaiņas: 17-05-2008 17:50:08

weblza@lza.lv