ZINĀTNES KALENDĀRS 2015

20-03-2015

Kalendārs sastādīts, apkopojot zinātnisko institūtu, augstskolu un universitāšu, kā arī citu institūciju iesūtīto informāciju līdz 2015. gada februārim. Šī kalendāra galvenais mērķis, parādot daļu no nozīmīgākajiem 2015. gada zinātnes notikumiem, ir sniegt informāciju, cik plaša un daudzveidīga ir zinātnisko organizāciju un institūciju, tai skaitā Latvijas Zinātņu akadēmijas, zinātnisko institūtu un augstāko mācību iestāžu darbība. “Zinātnes kalendārs 2015” ir pieejams elektroniski Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapas sadaļā ACADEMIA – 200, kur tiek veikta tā aktualizācija.

Laiks/Pasākums Norises vieta Atbildīgais vai organizētājs
15.–16. janvāris
Konference “Zinātne, sabiedrība un laikmets: Kurzemes literatūras un mākslas biedrības darbība un tās zinātniskā un sabiedriskā nozīme” Jelgava LU institūti
19. janvāris
2014. gada sasniegumu zinātnē prezentācija un autoru godināšana Rīga LZA
2.–27. februāris
Latvijas Universitātes 73. zinātniskā konference Rīga LU
10. februāris
Valodnieka un kultūrvēsturnieka Konstantīna Karuļa simtgadei veltīta konference “Senie un mūsdienu raksti” Rīga LU institūti, LU Akadēmiskā bibliotēka, LZA
12.–13. februāris
Konference “Viedās specializācijas stratēģija: jauna pieeja izglītības, pētniecības un industrijas partnerībai reģionos” Rīga IZM, VIAA
19. februāris
Konference “Efektīvas augstākās izglītības veidošanās aktuālie izaicinājumi Latvijā” Rīga LU, LOSI
23. februāris
Starptautiskā zinātniskā konference “Parlamentārās demokrātijas pilnveidošana”
Rīga LVP kanceleja
23.–25. februāris
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Letonika un kultūru migrācija”
Rīga LU Latviešu valodas institūts
12.–13. marts
Starptautiskā jauno lingvistu konference “Via Scientiarum” Ventspils VeA, LiepU
19.–20. marts
21. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Liepāja LiepU
25. marts
RSU starptautiskā studentu zinātniskā konference veselības un sociālās zinātnēs
Rīga RSU
26.–27. marts
RSU zinātniskā konference
Rīga RSU
28. marts
Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pilnsapulce Rīga LJZA
8.–9. aprīlis
Zinātnisko semināru nedēļa “Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības attīstībai” Alūksne, Jēkabpils, Kuldīga, Cēsis RPIVA, Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija, pašvaldības
9. aprīlis
LZA Pavasara pilnsapulce, veltīta ACADEMIA – 200 gada atklāšanai
Rīga LZA
10.–11. aprīlis
8. starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīga RPIVA
15.–17. aprīlis
Starptautiskā starpdisciplinārā konference “Dzimtes, varas un kultūras mijiedarbība”, veltīta Aspazijas 150 gadu jubilejai Rīga LU, UNESCO LNK, LZA
16.–17. aprīlis
Daugavpils Universitātes 57. starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils DU
20.–21. aprīlis
14. Baltijas valstu intelektuālās sadarbības konference Rīga, Jelgava LZA
21. aprīlis
Latvijas valsts atjaunošanas 25. gadadienai veltīta konference “Vietējo pašvaldību loma Latvijas neatkarības atjaunošanā 1989.–1991.” Rīga LZA BSPC, LPS
23.–24. aprīlis
Starptautiskā zinātniskā konference “Informācijas sabiedrība un mūsdienu bizness. Modernās tendences uzņēmējdarbībā – globalizācija pret lokalizāciju” Ventspils VeA, BA, RSEBAA
1.-2. maijs
Starptautiska konference „Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē”, veltīta Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai Rīga Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts
6. maijs
RSU rezidentu 18. zinātniski praktiskā konference un konkurss “Mūsdienu aktualitātes medicīnā” Rīga RSU
6.–9. maijs
Konference „Modernās siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” Rīga REHVA, RTU, LZA, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība
12. maijs
Konference “Eiropas Savienības ieguldījums infekcijas slimību pētniecībā”
Rīga RSU
14. maijs
L`OREAL Latvijas stipendiju “Sievietēm zinātnē” pasniegšana Rīga L’OREAL, UNESCO LNK, LZA
13.–15. maijs
1. Baltijas valstu konference “Imunoloģiskā modelēšana – teorija un prakse”
Rīga RSU
14.–15. maijs
2. starptautiskā zinātniskā konference “Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas”
Rīga LU Latviešu valodas institūts
14. –15. maijs
18. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra: saknes un izaugsme” Liepāja LiepU, Melardalenas Augstskola (Zviedrija), Liepājas Muzejs
21. maijs
Eižena Āriņa balvas datorikā 2015 pasniegšana Rīga LZA, SIA „Exigen Services Latvia”, RTU Attīstības fonds
4.–5. jūnijs
Eiropas inovatīvo reģionu konference WIRE 2015 Rīga Eiropas Komisija, VIAA
5. jūnijs
12. starptautiskā zinātniskā konference “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” Liepāja LiepU
9. jūnijs
LZA, firmas “ITERA Latvija” un RTU Attīstības fonda, kā arī LZA, A/S “Latvijas Gāze” un RTU Attīstības fonda 2015. gada balvu piešķiršana Rīga LZA, “ITERA Latvija”, A/S “Latvijas Gāze”, RTU Attīstības fonds
10. jūnijs
Radioteleskopa RT-32 renovētās antenas uzcelšanas pasākums Irbene VeA
10.–12. jūnijs
EuroNanoForum 2015 Rīga CFI, LU
11.–13. jūnijs
Starptautiskā jauno zinātnieku konference “Eiropas integrācija un Baltijas jūras reģions: daudzveidība un perspektīvas 2015” Rīga LU, Baltijas jūras reģiona universitāšu tīkls, Latvijas Eiropas Kopienas studiju asociācija
15.–19. jūnijs
10. Baltijas jūras zinātnes kongress “Zinātne un inovācijas Baltijas un Eiropas reģionālo jūru nākotnei” Rīga Latvijas Hidroekoloģijas institūts, LZA
16.–18. jūnijs
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības zinātnieku 25. kongress “Ziemeļvalstu skatījums ilgtspējīgai lauku attīstībai” Rīga NJF, NJF Latvija, LZA, LLMZA, LLU, LU, Zemkopības ministrija
16.–18. jūnijs
Vasaras nometne skolēniem “Jaunais zinātnieks – hameleons” Valmiera LJZA, Valmieras Valsts ģimnāzija
30. jūnijs – 2. jūlijs
Starptautiskā konference “Baltijas valstu neatkarības atjaunošana – trimdas loma” Rīga LZA BSPC, Baltic Heritage Network
14.–17. jūlijs
47. starptautiskā EGAS (European Group of Atomic Systems) konference Rīga EGAS, LU
7.–9. augusts
Latvijas Jauno zinātnieku apvienības tradicionālā vasaras nometne “Zinātnes komercializācija” Lēdurga LJZA
19.–20. augusts
45. Jauno Eiropas radioastronomu konference “YERAC 2015” Ventspils VeA, European VLBI Network
20.–21. augusts
4. Baltijas Lietisķās astroinformātikas un visuma datu apstrādes konference “BAASP 2015” Ventspils VeA, European VLBI Network
27.–29. augusts
Starptautiskā konference “Drug Discovery”, akadēmiķa Solomona Hillera simtgade Rīga LOSI
4. septembris
Valtera Capa medaļas pasniegšanas ceremonija Rīga LZA, LR Patentu valde, Minox GmbH
10.–11. septembris
Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai veltītais VI Letonikas kongress Rīga, Jūrmala LZA, RD, Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas muzejs
16.–18. septembris
Baltijas Polimēru simpozijs
Rīga RTU
17.–18. septembris
Starptautiskā konference “Strūves ģeodēziskais loks mūsdienu vidē – izaicinājumi un risinājumi” Jelgava, Jēkabpils Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, RTU, UNESCO LNK, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, VKPAI, Jelgavas un Jēkabpils pašvaldības, LZA
17.–18. septembris
Starptautiskā zinātniskā konference “Uzņēmējdarbība, inovācija un reģionālā attīstība” Ventspils VeA, Tallinas Tehnoloģiju universitāte
25. septembris
Zinātnieku nakts “Gaisma” Rīga u.c. RTU, LU u.c.
1.–2. oktobris
Baltijas zinātņu vēstures 27. konference “Zinātniskās biedrības, zinātņu akadēmijas, akadēmiskā sabiedrība Baltijā” Rīga LZA, RTU, RSU, LLU, Medicīnas vēstures muzejs, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
9. oktobris
Latvijas Zinātnes padomes rīkotais forums "Latvijas zinātne - kā sasniegt izcilību?" Rīga LU
14.–16. oktobris
RTU 56. starptautiskā zinātniskā konference Rīga RTU
4.–5. novembris
Starptautiskais starpdisciplinārais kongress “Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150” Daugavpils DU
4.–6. novembris
Meža nozares zinātniskā konference "Knowledge based forestry sector" Rīga u.c. LVMI "Silava", LV Koksnes ķīmijas institūts, SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, LLU, MNKC un A/S "Latvijas valsts meži"
26. novembris
LZA Rudens pilnsapulce, Lielo medaļu pasniegšana Rīga LZA
26. novembris
1. starptautiskā zinātniskā konference “Valodas attīstība starpdisciplinārā aspektā: problēmas un risinājumi” Rīga RPIVA
26. novembris
RPIVA 11. starptautiskā jauno zinātnieku konference Rīga RPIVA
Novembris
Starpdisciplinārā konference “Kultūru migrācija Latvijā: ziemeļu–dienvidu virziens” Rīga LU institūti, LZA
Novembris
IV Laterāna koncila un “Terra Mariana” 800-gade . .
2.–3. decembris
20. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Jāņa Langija 400. dzimšanas diena Liepāja LiepU

 

Saīsinājumi :

BA – Banku Augstskola

BAASP – Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing

BSPC – Baltijas Stratēģisko pētījumu centrs

CFI – LU Cietvielu fizikas institūts

DU – Daugavpils Universitāte

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

LiepU – Liepājas Universitāte

LJZA – Latvijas Jauno zinātnieku apvienība

LLMZA – Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte

LOSI – Latvijas Organiskās sintēzes institūts

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

LU – Latvijas Universitāte

LVP kanceleja – Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija

LZP – Latvijas Zinātnes padome

NJF – Nordic Association of Agricultural Scientists

RD – Rīgas Dome

REHVA – Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations

RPIVA – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

RSEBAA – Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte

RTU – Rīgas Tehniskā universitāte

UNESCO LNK – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

VeA – Ventspils Augstskola

VIAA – Valsts Izglītības attīstības aģentūra

VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

YERAC – Young European Radio Astronomers Conference

Pēdējā atjaunošana 12-10-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS