2015. - akadēmiskās zinātnes, gaismas un tehnoloģiju gads!

20-03-2015

Ar savu zinātnes dzīvi Latvija kā pasaules daļa šogad tiecas iekļauties ar starptautisku dimensiju iezīmētā gaismas un gaismas tehnoloģiju gada norisēs. Šim solim ir cienījamas saknes - pirms 200 gadiem Jelgavas ACADEMIA PETRINA liktie akadēmiskās zinātnes pamati, kas Kurzemes literatūras un mākslas biedrības darbā ieguva piepildījumu ar reālu saturu - pedagoģisko darbību, priekšlasījumiem, dokumentu pētījumiem, Kurzemes provinces muzeja kolekciju, bibliotēkas un arhīva veidošanas, senlietu aprakstīšanas darbu, nopietnām publikācijām un sabiedrību izglītojošu misiju. Uz šiem pamatiem celtā Latvijas zinātnes ēka 19. gadsimtā ir veidojusies lēni un neatlaidīgi, kopīgam darbam vienojot gan baltvācu, krievu un Eiropas zemju zinātniekus, gan iesaistot akadēmiskās zinātnes aprindās arī Baltijas pamatiedzīvotājus. Vēl pavisam nesen aizvadītais 20. gadsimts pacēla Latvijas zinātni ar valsts un nacionālo pasūtījumu saistītu pētījumu virsotnēs, attīstīja daudznozaru zinātniski pētniecisko darbu sazobē ar industriju, uz kuras kā ekonomikas pamata veidoja plaši sazarotu humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētniecības infrastruktūru.

Tieši tāpat kā nepārtrauktu attīstību zīmē vektors uz laika ass, tam  paralēlu vektoru varam piemērot arī zinātniskās domas un garīgās attīstības progresa līknei, jo izziņas ceļš un tieksme atklāt vēl vakar nezināmo arī ir bezgalīgi lielumi. Latvijas šodienas zinātne ir augusi līdzi pretrunu pilnajām pagājušā gadsimta politiskajām un ekonomiskajām metamorfozēm, un ļoti ceram, ka šī jaunā gadu tūkstoša pašā sākumā tā nostabilizēsies globālo izaicinājumu un iespēju pilnajā akadēmiskajā vidē. Mūsu zinātnē nav vietas stagnācijai, jo to arvien tālāk attīsta dinamiskais pašapliecināšanās un sacensības gars. Mūsu zinātniekus jauniem atklājumiem motivē nelielās tautas tieksme pēc izglītības, vitalitāte un vēlēšanās ar  savām domām, idejām un ambīcijām stāvēt līdzās pasaules lielajām zinātnes un kultūras tautām.

Astronomiskajā gadumijā mēs paziņojām, ka esam iesoļojuši "Zinātnes gadā", "Gara gaismas gadā", kuram ir dots skanīgais ACADEMIA - 200 nosaukums. Tam ir pieskaņota visa gada garumā izvērsta un plaša zinātnes popularizēšanas, zinātnisko centienu koordinēšanas un jaunu pētījumu virzienu identificēšanas pasākumu programma, kurā Latvijas zinātnieki centīsies argumentēti risināt globālas zinātnes problēmas un integratīvā formā iekļaut savus pētījumus starptautiskajā zinātnisko pētījumu un atziņu apritē. ACADEMIA - 200 gada svinības aizsāksies Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulcē un ar rezumējumu par 2015. gadā gūtajiem izcilākajiem zinātniskajiem sasniegumiem tās noslēgs Rudens pilnsapulce. Savukārt šī gada vidusposmu piepildīs Baltijas valstu intelektuālās sadarbības 14. konference (20.-21. aprīlī), UNESCO kalendārā iekļautās Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai veltītais VI Letonikas kongress (10.-11. septembrī) un Baltijas zinātņu vēstures 27. konference (1.-2. oktobrī).

Sabiedrības garīgo bagātību vairo idejas, bet labklājību - zinātne. Darbīgu, meklējumiem un atradumiem piepildītu Latvijas akadēmiskās zinātnes gadu!

Ojārs Spārītis   
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

Pēdējā atjaunošana 25-03-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS