ACADEMIA - 200 lekciju saraksts

20-03-2015

Elita Grosmane, Dr.art. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibināšana Jelgavā. [tēzes]

Guntis Zemītis, Dr.hist. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības devums Latvijas senvēstures izpētē.

Elita Grosmane, Dr.art. Kurzemes provinces muzejs Latvijas kultūras vēsturē. [tēzes]  

Juris Zaķis, Dr.habil.phys. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas un Zinātņu komitejas veidošanās un darbs zinātņu popularizēšanas laukā. 

Jānis Krastiņš, Dr.habil.arch. Latviešu arhitektūras pērle Rīgā, Merķeļa ielā 13 - nams, kur dzima latviešu zinātnieku apvienības.

Guntis Zemītis, Dr.hist. 1936. gadā dibinātais Latvijas vēstures institūts - pirmais zinātniskais institūts iecerētajā Latvijas Zinātņu akadēmijā. 

Tālavs Jundzis, Dr.habil.sc.pol. Sociālās un humanitārās zinātnes pirmskara Latvijā un pēc neatkarības atjaunošanas.

Bruno Deksnis, PhD. Sadarbība un kolīzijas padomju un rietumu eksaktajās zinātnēs.

Maija Kūle, Dr.habil.phil. Latvijas humanitārās zinātnes ES kontekstā: kādu pienesumu varam dot Eiropas pašizpratnē?

Daina Lāce, Dr.art. No kolchoznieku nama līdz Latvijas Zinātņu akadēmijai. [tēzes]

Jānis Stradiņš, Dr.habil.chem., prof., Dr.hist.h.c. LPSR Zinātņu akadēmijas izveidošanās, ziedu laiki un pārtapšana par Latvijas Zinātņu akadēmiju.

Ingrīda Segliņa. Ieva Jansone. Izdevniecības "Zinātne" izdevumi - zinātniskās domas attīstības virzītājspēks.

Andrejs Siliņš, Dr.habil.phys. Latvijas zinātnes organizācija pēc neatkarības atgūšanas. Latvijas Zinātnes padome un zinātnes politika. [tēzes]

Baiba Rivža, Dr.habil.oec. Kā tapa un attīstījās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, kā arī Eiropas lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienība.

Pēdējā atjaunošana 25-03-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS