BALTIJAS INTELEKTUĀLĀS SADARBĪBAS 14. KONFERENCE

30-03-2015

Rīgā un Jelgavā 2015. gada 20.-21. aprīlī

Latvija šogad ir iekļāvusies ar starptautiskām iniciatīvām iezīmētajā Eiropas Savienības valstu prezidentūras misijā. Šis politiskās atbildības pilnais uzdevums rosina izcelt zinātnē un tehnoloģiju attīstībā balstīto stabilas un ilgtspējīgas ekonomisko attīstības nodrošinājumu mūsu sabiedrības un valsts interesēs. Iniciatīvai ir cienījamas saknes - pirms 200 gadiem Jelgavā toreizējās augstākās izglītības iestādes sienās ACADEMIA PETRINA ar Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības dibināšanu liktie pamati ir devuši iespēju jau kopš 19. gadsimta sākuma celt Latvijas zinātnes ēku, neatlaidīgā un kopīgā darbā vienojot kā Baltijas, tā arī Skandināvijas, Krievijas un citu Eiropas zemju zinātniekus. Lai gaismas un gaismas tehnoloģiju gadā atgādinātu politiķiem, lēmējvaras pārstāvjiem, uzņēmējiem un visai sabiedrībai par akadēmiskās zinātnes tradīcijām bagāto vēsturi un veidotu platformu turpmākai zinātnes potenciāla attīstīšanai Latvijas Zinātņu akadēmija ar pasākumu programmu ACADEMIA - 200 aicina pievērst pastiprinātu uzmanību zinātnei kā ekonomiskā progresa instrumentam.

Baltijas intelektuālās sadarbības konferenču vēsture pirms 80 gadiem ir aizsākusies Vitauta Dižā universitātē Kauņā, bet pēc II Pasaules kara un padomju okupācijas radītā pārrāvuma tā atdzima no jauna 1999. gadā Rīgā ar Zviedrijas un citu valstu diplomātu, kā arī ar starptautisko zinātnisko un sabiedrisko organizāciju atbalstu. Tā apliecināja visu triju Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju vadītāju un izcilāko zinātnieku vēlēšanos atjaunot regulāru tikšanos un kopīgu konferenču rīkošanas tradīciju. Par konferenču vadmotīviem jau no tikšanās sākuma izvirzījās Baltijas valstu ekonomiskās un zinātniskās sadarbības, intelektuālās izcilības sasniegumu atzīmēšanas, kā arī kopīgo garīgo un kultūras vērtību apmaiņas jautājumi. Šajā - 2015. gadā - Latvijas Zinātņu akadēmijas organizētā konference veltīta zinātņu akadēmiju lomai pētniecībā un inovāciju politikā, un tajā piedalās triju Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti, kā arī Vācijas, Polijas, Norvēģijas un Slovākijas zinātnes administratori un redzamākie zinātnieki. Mēs īpaši lepojamies ar to, ka Baltijas intelektuālās sadarbības 14. konferenci Rīgā pagodinās Vācijas Zinātņu akadēmijas Leopoldina viceprezidente Bārbele Fridriha (Friedrich), Norvēģijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs Oivinds Andersens (Andersen), Polijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis Maciejs Janovskis (Janowski) un "Višegradas četrinieka" - Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Čehijas - zinātņu akadēmiju alianses pārstāvis Dušans Galiks (Galik) no Slovākijas.

Izcilākie akadēmiķi no visām konferences dalībvalstīm veltīs savus priekšlasījumus zinātnes dzīves, pētījumu un starptautisko finansējuma avotu sekmīgai koordinācijai, kā arī globāla mēroga un Baltijas jūras reģiona zemju stratēģiski svarīgu nozaru problēmām un sasniegumiem. Par atzīstamiem sasniegumiem pētniecībā un sekmēm starptautiski koordinētas zinātniskās sadarbības projektu īstenošanā trīs Baltijas valstu akadēmiskās izcilības - tiesību zinātnieks no Igaunijas Pēters Jervelaids, Lietuvas vēsturnieks Zenonas Norkus un mūsu literatūrzinātnieks akadēmiķis Benedikts Kalnačs tiks apbalvoti ar mākslinieka Jāņa Strupuļa darinātajām sudraba medaļām.

Konferences otrās dienas programma saistīta ar lekcijām Jelgavas ACADEMIA PETRINA - tagad Jelgavas Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzeja ēkā, pie kuras atklās piemiņas zīmi pirms 200 gadiem nodibinātajai Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībai. Par godu šim notikumam, kurš iezīmēja akadēmiskās zinātnes sākumu, Latvijas Pasts ir izdevis mākslinieces Elitas Viliamas izstrādātu pastmarku. Tās izlaišanas svinīgā ceremonija un pirmās dienas zīmogošana vainagos Baltijas intelektuālās sadarbības 14. konferences noslēgumu.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidija un Senāta vārdā aicinu akadēmisko saimi, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, sabiedrisko mediju pārstāvjus piedalīties Baltijas intelektuālās sadarbības 14. konferences darbā un gūt radošas idejas nepārtrauktai zinātniskajai izziņai kā cilvēka garīgās dzīves augstākajai jēgai!

Ojārs Spārītis,
LZA prezidents  


Baltijas intelektuālās sadarbības konferences - vēsturisks apskats

Baltijas zinātņu akadēmiju medaļa un tā laureāti

Baltijas intelektuālās sadarbības 14. konferences programma

Pēdējā atjaunošana 2-04-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS