14. Baltijas intelektuālās sadarbības konferences materiāli

29-04-2015

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ojāra Spārītis, atklājot 14. Baltijas intelektuālās sadarbības konferenci Rīgā 20. aprīlī, uzsvēra, ka šīs sanāksmes atslēgas vārds, kam ir īpaša nozīme mūsdienu pasaulē, ir sadarbība. Šai tēzei pievienojās arī Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidents Tarmo Soomere, Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents Valdemaras Razumas un Somijas Zinātņu akadēmijas galvenais zinātniskais sekretārs Olli Martio, kuri savu akadēmiju vārdā sveica konferences dalībniekus.

Konferences pirmās dienas referentu - Vācijas Leopoldina akadēmijas viceprezidentes Bärbel Friedrich, Norvēģijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretāra Øivind Andersen, LZA īstenā locekļa Ivara Kalviņa, Lietuvas un Igaunijas zinātņu akadēmiju pārstāvju Zenonas Norkus un Urmas Varblane - uzmanības lokā galvenokārt bija zinātnes administrēšanas jautājumi, tai skaitā nacionālo zinātņu akadēmiju loma,  ekonomiskie mehānismi, kas ietekmē un nosaka zinātnes attīstību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, Baltijas un starpvalstu sadarbība zinātnē un pētniecībā. LZA īstenais loceklis Benedikts Kalnačs, viens no šī gada Baltijas zinātņu akadēmiju medaļas laureātiem, konferencē ienesa filozofiski garīgo aspektu, atklājot Raiņa ideju starptautisko dimensiju. 

Konferences pirmās dienas noslēgumā tika godināti Baltijas zinātņu akadēmijas medaļas laureāti - Peeter Järvelaid (Igaunija), Zenonas Norkus (Lietuva) un Benedikts Kalnačs (Latvija).

Konferences otrās dienas norisi 21. aprīlī nodrošināja Jelgavas pašvaldība un Ģ.Eliasa  Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs. Jelgavā tika godināta vēsture - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības 200. gadadiena, atklājot piemiņas plāksni pie Jelgavas Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ēkas un svinīgā ceremonijā atzīmējot šai biedrībai veltītās pastmarkas izdošanu. Par Kurzemes Literatūras un mākslas biedrību kā sava laika zinātnes gaišāko prātu pulcinātāju un zinātniski pētniecisko aktivitāšu veicinātāju referēja akadēmiķis Jānis Stradiņš.

Polijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis Maciej Janowski savā priekšlasījumā pievērsās nacionālās identitātes, vēsturiskās apziņas un politiskās domas veidošanās jautājumiem 19. un 20. gadsimtā, procesiem, kas daudzām Austrumeiropas un Centrāleiropas nācijām un valstīm bija līdzīgi un kopīgi. Par t.s. Višegradas grupas valstu zinātņu akadēmiju alianses priekšrocībām un sadarbību runāja Slovākijas Zinātņu akadēmijas zinātniskais sekretārs Dušan Galik. Bet Viļņas Universitātes profesors Paulius Subačius analizēja tēmu par kristiešu komūnas, institūciju, sabiedrības un valsts attiecībām, sevišķi jaunākajos laikos pēc valsts neatkarības atgūšanas. 

Jelgavā tika parakstīts triju Baltijas valstu zinātņu akadēmiju un Somijas Zinātņu akadēmijas protokols par nākošās Baltijas intelektuālās sadarbības konferences rīkošanu, kas plānota 2017. gadā Helsinkos.

Pateicības vēstule LZA prezidentam O.Spārītim no Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Tarmo Soomeres (22.04.2015)

Pateicības vēstule LZA prezidentam O.Spārītim no Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidenta Valdemaras Razumas [saite] (22.04.2015)

Papildu informācija šeit.

Prezentācijas

1. Bärbel Friedrich (Vācija) "Ieteikumi par īstenojamo politiku globālo izaicinājumu pārvarēšanai: nacionālo zinātņu akadēmiju loma"

2. Ivars Kalviņš (Latvija) "Sadarbība pētniecībā, tehnoloģiju attīstībā un inovācijās Baltijas reģionā: problēmas un risinājumi"

3. Zenonas Norkus (Lietuva) "Baltijas ekonomikas izaugsmes salīdzinājums: starpkaru un atjaunotās neatkarības periodā"

4. Urmas Varblane (Igaunija) "Baltijas valstu atkarība no ES struktūrfondiem. Situācijas risinājumi"

5. Benedikts Kalnačs (Latvija) "Raiņa pasaulīgums"

Fotogalerija (Jāņa Brenča foto)


LZA prezidents Ojārs Spārītis

Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidents Tarmo Soomere
 
Somijas Zinātņu akadēmijas galvenais zinātniskais sekretārs Olli Martio
 
Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents Valdemaras Razumas
 
Vācijas Leopoldina akadēmijas
viceprezidente Bärbel Friedrich
 
Norvēģijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs Øivind Andersen

LZA īstenais loceklis Ivars Kalviņš
 
Lietuvas Zinātņu akadēmijas pārstāvis Zenonas Norkus
 
Igaunijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis Urmas Varblane
 


LZA īstenais loceklis Benedikts Kalnačs

Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti paraksta diplomus medaļas laureātiem

Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti un Peeter Järvelaid

Peeter Järvelaid

Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti un Zenonas Norkus

Zenonas Norkus

Benedikts Kalnačs

Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti un Benedikts Kalnačs

Akadēmiķis Jānis Stradiņš un Jelgavas pašvaldības priekšsēdētājs Andris Rāviņš atklāj piemiņas plāksni

Akadēmiķis Jānis Stradiņš un Jelgavas pašvaldības priekšsēdētājs Andris Rāviņš
 


Pie Jelgavas Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ēkas

A.Rāviņš un prof. Baiba Rivža

Akadēmiķis Jānis Stradiņš

Polijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis Maciej Janowski

Muzeja zālē

LZA prezidents Ojārs Spārītis

Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti paraksta sadarbības protokolu

Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti un Somijas Zinātņu akadēmijas galvenais zinātniskais sekretārs Olli Martio

Viļņas Universitātes profesors Paulius Subačius
 
Slovākijas Zinātņu akadēmijas zinātniskais sekretārs Dušan Galik
 


Latvijas Pasta Valdes priekšsēdētājs Arnis Salnājs

Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības 200. gadadienai veltītā pastmarka

Māksliniece Elita Viliama - pastmarkas autore

Akadēmiķis Jānis Stradiņš un Jelgavas pašvaldības priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Ekskursiju pa Jelgavu vada LZA prezidents
Ojārs Spārītis

Ekskursiju pa Jelgavu vada LZA prezidents Ojārs Spārītis

Jelgavas pils
 

 

Pēdējā atjaunošana 29-04-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS