Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības Ģenerālasamblasambleja

4-06-2008
lmzn_asambl.JPG 
Apvienības prezidents akadēmiķis Kristians Hera (Rumānija) nodod Apvienības prezidenta pilnvaras akadēmiķei Baibai Rivžai.

Norisinājusies Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības Ģenerālasambleja un saistītais seminārs „Atjaunojamie enerģijas resursi, produkcija un tehnoloģijas”. Par Apvienības prezidenti ievēlēta akadēmiķe Baiba Rivža 

Š.g. 28.-31.maijā Latvijā norisinājās Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (turpmāk – Apvienība) V Ģenerālasambleja (turpmāk – Asambleja) un saistītais seminārs „Atjaunojamie enerģijas resursi, produkcija un tehnoloģijas”. Līdz ar Asemblejas organizēšanu Latvija ir ieguvusi Apvienības prezidējošās valsts statusu līdz 2010.gadam un par Apvienības prezidenti ievēlēta Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža. Par Apvienības viceprezidējošo valsti ir nominēta Ukraina. Latvija, kā prezidējošā valsts, ir atbildīga par Apvienības statūtos ietverto uzdevumu izpildi, sadarbības nodrošināšanu ar Eiropas Komisiju un citām saistītajām institūcijām, koordinācijas pasākumu nodrošināšanu starp Apvienības dalībvalstīm, jaunu dalībvalstu piesaistīšanu, kā arī Apvienības mājas lapas uzturēšanu.

Asamblejas saistītā semināra laikā uzrunu teica Apvienības prezidents 2006.-2008.gadā – Rumānijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Kristians Hera (Cristian Hera), LR Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, kā arī Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža, kura sveica klātesošos arī ar LR Izglītības un zinātnes ministres, profesores Tatjanas Koķes uzrunu. Asamblejas plenārsēdē ar referātiem uzstājās akadēmiķis Juris Ekmanis, Vāgeningas universitātes (Nīderlande) profesors Huberts Spierts, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Gints Birzietis. Ģenerālasamblejas semināra sekcijās bija iespēja iepazīties ar 7 ziņojumiem, kā arī 16 stenda referātiem. Visi ziņojumi ir publicēti Asamblejas ietvaros izdotajā rakstu krājumā.

Apvienība aptver 18 dalībvalstu – Baltkrievijas, Bulgārijas, Horvātijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Krievijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Ukrainas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas vai līdzīgas institūcijas.

Apvienības galvenie mērķi ir:

  • Veicināt akadēmisko sadarbību lauksaimnieības, pārtikas drošības un citos nozīmīgos jautājumos;
  • Veicināt zināšanu izplatīšanu, jaunu tehnoloģiju, inovāciju un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu;
  • Veicināt informācijas apmaiņu starp partnerorganizācijām;
  • Veicināt sadarbību starp zinātniekiem visā pasaulē;
  • Sniegt padomus un rekomendācijas politikas veidošanā iesaistītajām institūcijām.

Apvienības Asamblejas organizēšanai finansiālu atbalstu sniedza LR Zemkopības ministrija, kā arī LR Izglītības un zinātnes ministrija.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre I.Brence
31.05.2008.

Pēdējā atjaunošana 4-06-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS