LZA Eiropas Politikas pētījumu institūts rīko diskusiju forumu "Eiropas Savienības finanšu iespējas Latvijai adresēto ieteikumu īstenošanā"

10-06-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Eiropas Politikas pētījumu institūts (EPPI), trešdien, 13. jūnijā, rīko diskusiju forumu "Eiropas Savienības finanšu iespējas Latvijai adresēto ieteikumu īstenošanā", kas notiks Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) sanāksmju zālē Zigfrīda Anna Meierovica bulvārī 14 no plkst. 10.00 līdz 13.00 (ierašanās no plkst. 9.30).

Foruma mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Eiropas Komisijas izstrādātajiem Latvijai adresētajiem ieteikumiem 2018.-2019. gadam, kas sagatavoti izvērtējot Latvijas nacionālo reformu programmu un stabilitātes programmu īstenošanu. Foruma dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetam 2021.-2027. gadam. Diskusijas gaitā visi klātesošie tiks aicināti paust savu redzējumu attiecībā uz Latvijai aktuālo sociālo un ekonomisko izaicinājumu efektīvu risināšanu, ņemot vērā Latvijai adresētos ieteikumus un pieejamos Eiropas Savienības, nacionālā budžeta u.c. finanšu resursus.

Šis forums turpinās diskusiju ciklu, kas tika uzsākts šā gada 10. aprīlī ar diskusiju forumu "Latvijas tautsaimniecības attīstība un izaicinājumi" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Forums tiek rīkots sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Plānots, ka tajā piedalīsies apmēram 40 Latvijas Zinātņu akadēmijas, valdības un Saeimas pārstāvji, kā arī ekonomikas pētnieki, neatkarīgi eksperti, privātā sektora, preses un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par LZA EPPI vai 13. jūnijā plānoto diskusiju forumu, lūdzu, sazinieties ar institūta izpilddirektori Zani Zeiboti: e. ; t. 29417214.

Informācija par LZA EPPI

LZA EPPI darbība ir noteikta atbilstoši LZA Hartā un Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai, kā arī atbilstoši LZA attīstības stratēģijai veidot un realizēt pētnieciskos projektus un programmas, nodrošināt zinātnieku kvalitatīvu darbību un iesaistīšanu Eiropas politikas starpdisciplinārajā pētniecībā un sadarbībā. EPPI darbība vērsta uz to, lai nodrošinātu pētniekiem un citiem interesentiem iespēju iegūt zināšanas par Eiropas integrācijas starpdisciplināro problemātiku, sabiedrības attīstībai aktuālu pētniecības virzienu un projektu īstenošanu, īpaši ievērojot ekonomiskos, tiesiskos, politiskos un socioloģiskos aspektus, ar nolūku sekmēt LZA atpazīstamību starptautiskajā zinātniskajā vidē.

Plānots, ka EPPI aktīvi sadarbosies ar citām LZA struktūrvienībām, pētniecības un izglītības iestādēm, fondiem, sabiedriskajām un citām organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs, kā arī iesaistīsies starptautiskās pētnieciskās organizācijās, piedalīsies zinātnisku konferenču, semināru, simpoziju un citu zinātnisku sanāksmju organizēšanā valsts un starptautiskā mērogā, kā arī līdzdarbosies citu zinātniski pētniecisku institūciju rīkotos pasākumos Latvijas Republikā un ārvalstīs.

Informācija par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi BEREC

BEREC ir neatkarīga iestāde, ko veido ES dalībvalstu regulatīvās iestādes. BEREC tiecas nodrošināt godīgu konkurenci un vienotu regulējumu elektronisko sakaru iekšējā tirgū par labu Eiropas patērētājiem. Jo īpaši iestāde nodrošina eksperta padomu tirgus definīciju, analīzes un tiesiskās aizsardzības, starptautisko tirgu un pārrobežu strīdu risināšanas, kā arī elektroniskās numurēšanas jomā. BEREC konsultē dalībvalstu regulatīvās iestādes un Eiropas Komisiju, ka arī sniedz palīdzību Eiropas Parlamentam un Padomei jautājumos par ES tiesiskā regulējuma elektronisko sakaru jomā piemērošanu. BEREC biroju Rīgā atklāja 2011. gadā, un tā ir pirmā un šobrīd arī vienīgā Latvijā izvietotā Eiropas Savienības līmeņa institūcija.

Powered by Elxis - Open Source CMS