LZA pavasara pilnsapulce

9-04-2015

LZA Pavasara pilnsapulce 2015. gada 9. aprīlī (videoieraksts)


"Šī nav parasta tikšanās reize. Ir 2015. gads un kopš janvāra mēs jau dzīvojam Latvijas akadēmiskās zinātnes romantiskās vēstures 200-gades atceres noskaņās, pārdzīvojam par mūsu zinātnes skarbās tagadnes konvulsijām, un nezināmās rītdienas gaidās bīstamies ilgtermiņā modelēt Latvijas zinātnes, ekonomikas, un sabiedrības attīstības procesus", Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulces atklāšanā uzsvēra LZA prezidents Ojārs Spārītis.


LZA prezidents Ojārs Spārītis

LZA prezidents atzīmēja Latvijas akadēmiskās zinātnes 200-gadi kopš Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības nodibināšanas Jelgavā 1815. gadā, un saistībā ar to izziņoja "2015-to par ACADEMIA - 200 sasniegumu, pētījumu un drosmīgas turpmāko attīstības ceļu izlūkošanas gadu, kuram LZA kopā ar augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un akadēmisko eliti ir sastādījusi cienījamu programmu".

Šodien Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pavasara pilnsapulces laikā tika paziņoti gan vārdbalvu, gan jauno zinātnieku balvu laureāti. Jauno zinātnieku balvas LZA šogad piešķir pirmo reizi un tās saņēma trīs jaunie zinātnieki. Visu balvu laureātu saraksts pieejams šeit. LZA piešķīra arī goda doktora zinātniskos grādus (Dr.h.c.hist.) vēstures pētniekiem Intai Dišlerei un Ēvaldam Vēciņam.

Lai atzīmētu ieguldījumu, ko gadu gaitā veikuši daudzie privātie sponsori, uzņēmēji un fondi zinātnes attīstības sekmēšanā, sniedzot būtisku finansiālu palīdzību jaunajiem zinātniekiem, atbalstot izcilības un nodrošinot sistemātisku zinātnisko darbību, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts šogad lēma par goda mecenāta titula piešķiršanu AS "Grindeks" padomes priekšsēdētājam Kirovam Lipmanam un veselības ministram, uzņēmējam Guntim Belēvičam.

LZA un AS "Grindeks" sadarbība tika uzsākta 1998. gada 4. jūnijā, abpusēji parakstot līgumu par sadarbību, tādējādi aizsākot zinātnes mecenātismu Latvijā un iedibinot prestižas balvas un naudas prēmijas nopelniem bagātajiem un jaunajiem zinātniekiem - "Zelta Pūces" un "Sudraba Pūces". Kopš 1998. gada jau ir godināti 80 zinātnieki. Kirova Lipmana vadībā kopš 2006. gada darbojas AS "Grindeks" fonds "Zinātnes un izglītības atbalstam", kas veicina dabaszinātņu, inženierzinātņu, farmācijas jomas jauno speciālistu izglītību, sniedz praktisku un finansiālu atbalstu augstskolām, apbalvo labākos studentus, pedagogus, zinātniekus, kā arī iesaistās dažādos vērienīgos projektos.

Guntis Belēvičs kā privātpersona pēdējos gados iesaistījies vairāku zinātnisku izdevumu finansēšanā, 2013. gadā atbalstot akadēmiskā izdevuma "Latvija un latvieši" izdošanu, šogad sponsorējot izdevniecības "Zinātne" sagatavotā "Platona dialogu" izdevumu A.Feldhūna tulkojumā. Guntis Belēvičs šobrīd atbalsta enciklopēdijas par aptieku vēsturi sagatavošanas un izdošanas darbus.

Pilnsapulces turpinājumā LZA korespondētājlocekle Silvija Radzobe nolasīja referātu "Rainis un mūsdienas", bet pārskatu par LZA darbību 2014. gadā sniedza LZA ģenerālsekretārs Valdis Kampars, un ziņojumu - LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Juris Krūmiņš.


LZA prezidents Ojārs Spārītis

izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, O.Spārītis

O.Spārītis, veselības ministrs Guntis Belēvičs,
LZA ģenerālsekretārs Valdis Kampars

O.Spārītis, AS "Grindeks" padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, V.Kampars

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvas
laureāte Mg. Marija Skvorcova

Emīlijas Gudrinieces balvas laureāte Mg. Evija Rolava

Ludviga un Māra Jansonu balvas laureāts Dr. Jānis Timošenko

Jauno zinātnieku balvas laureāts Mg. Jānis Brinks

Jauno zinātnieku balvas laureāte Mg. Svetlana Vihodceva

Jauno zinātnieku balvas laureāte Mg. Iveta Zirvīte

Artura Balklava balvas zinātnes popularizēšanā laureāts  Dr.h.c.phys. Jānis Jansons

Kārļa Baloža balvas tautsaimniecībā laureāts Dr.habil.oec., LZA goda loceklis Pēteris Guļāns

Frīdriha Candera balvas mehānikā laureāts Dr.sc.ing., LZA kor.loc. Andrejs Krasņikovs

Heinricha Skujas balvas bioloģijā laureāte Dr.biol., LZA kor.loc. Gunta Sprinģe

Teodora Celma balvas filozofijā laureāts Dr.phil.
Uldis Vēgners

Arveda Švābes balvas vēstures zinātnē laureāts Dr.habil.hist., LZA īstenais loceklis Ēvalds Mugurēvičs

Kārļa Mīlenbaha balvas latviešu valodniecībā
laureāte Dr.habil.philol., LZA kor.loc. Ina Druviete

Pauļa Lejiņa balvas lauksaimniecības zinātnēs laureāte Dr.biol., Dr.habil.agr., Ināra Turka

Raiņa balvas par izcilu veikumu zinātnē laureāts Dr.habil.philol., LZA kor.loc. Fjodors Fjodorovs

LZA goda doktora zinātniskā grāda ieguvēja Inta Dišlere

LZA goda doktora zinātniskā grāda ieguvējs Ēvalds Vēciņš
 


Jāņa Brenča foto

 
Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:

tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv

 

Pēdējā atjaunošana 13-04-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS